torsdag 15. august 2019

Facebook ga opptak av brukersamtaler til underleverandør, andre 'bare' lytter

Facebook innrømmer at selskapet har lyttet til brukeres stemmeopptak, og overlatt dem til en underleverandør for analyse og transkribering til tekst. Selskapet hevder at dette bare har skjedd med brukere som har krysset av for at opptak kunne brukes til analyse, og at det bare gjelder brukere i USA. Brukere meldte om saken til Bloomberg, siden det ikke sto klart noe sted i brukervilkårene at stemmeopptak kunne deles med tredjeparter.


Ifølge Bloomberg har også Apple og Google blitt kritisert for å lytte til lydopptak fra brukerne. Både disse selskapene og Facebook sier at de nå har sluttet å lytte til opptak av brukerne, mens Amazon sier at de vil gi brukerne mulighet til å velge å sperre tilgang for selskapet til å lytte til samtaler.

Les mer i tek.no