fredag 23. august 2019

Nederlag for Fagforbundet i Aleris-saken

Aleris hovedkontor, Ohio, USA. Foto: Tim Evanson, Flick.com. CC-by-sa 2.0
Aleris hovedkvarter, Ohio
Dom har falt i Aleris-saken. Av de 24 saksøkerne fikk bare 12 delvis medhold i retten. Fagforbundet bisto 24 av sine medlemmer som har jobbet som selvstendig næringsdrivende for Aleris Ungplan & BOI. Selskapet har nå skiftet navn til Stendi. Saksøkerne har hevdet at de har hatt rett til vanlig fast ansettelse i sitt arbeid med psykisk sykdom og rusproblematikk for Aleris.

Tingretten legger til grunn at ingen av saksøkerne har hatt rett til fast stilling før de gjorde kravet gjeldende. Dermed mener retten at de heller ikke har rett til etterbetaling av overtidstillegg, feriepenger og pensjon for 33 millioner kroner – bare fra den dagen kravet om ansettelse ble fremmet. Dette gjelder bare 12 av saksøkerne, da de andre 12 framsatte kravet først etter at de hadde sluttet å arbeide for Aleris.

Advokat for saksøkerne, Kjetil Edvardsen, skriver i en pressemelding at dommen er uttrykk for feil tolkning av loven, og at alle omsorgsarbeiderne i slike stillinger er vernet av arbeidsmiljøloven.

Saken fikk store oppslag i media, med vekt på at kontraktørene ble utnyttet med uforsvarlig lange vakter, underbemanning og at driften var preget av fryktkultur.

Les mer i FriFagbevegelse