mandag 16. september 2019

Neon-konferansen 2019 - frist for abstracts utsatt il 19.9.

Fristen for abstracts til NEON 2019 er utsatt til 19.9!

Årets tema for Neon dagene er organisasjonsformer og variasjon i organisering i vid forstand. Dette er et klassisk tema i organisasjonsfaget, som aktualiseres gjennom mangfold i og fornyelse av bedrifter og offentlige etater. Begrepet organisasjonsformer er vidt og favner om både byråkratiske strukturer og flate og mer fleksible strukturer; nettverk, interorganisatoriske relasjoner, partnerskap, projektbaserte organisasjoner, teamorganisering og utvikling mot mer virtuelle organisasjoner.

onsdag 11. september 2019

Kvotestudentene på vei tilbake

Dag Inge Ulstein (beskåret). Foto: Sondre Olsen. Lisens: CC by-sa 4.0
Utviklingsminister Dag Inge Ulstein melder en budsjettlekkasje under besøk til Universitetet i Bergen: Regjeringen vil bevilge 15 millioner ekstra til Nordpart-programmet neste år, som skal finansiere 100 nye studieplasser for studenter fra sør som skal ta en hel grad i Norge.

Nordpart-programmet er et partnerskapsprogram mellom Norge og universiteter i sør, ment for å bidra til å heve kvalitet og kompetanse hos institusjonene i sør.

DNV GL: Verden på vei mot 2,5 grader

– CO₂-utslippene vil fortsette å øke, før de når et toppunkt i 2025. De forventede utslippsnivåene de neste tiårene indikerer en oppvarming på omtrent 2,5ºC ved slutten av århundret.
Dette er en hovedkonklusjon i en ny rapport fra DNV GL.

tirsdag 10. september 2019

Regjeringa stør Nord universitet med ti nye studieplassar

Steinkjer, foto tmsaur, wikipedia. Fri bruk
I pressemelding frå forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø heiter det at regjeringa stør Nord universitet si vidare satsing på grøn energi. Lekkasjen frå statsbudsjettet fortel at satsinga til slutt skal bli til 40 nye studieplassar ved campus Steinkjer.

Sintef: hydrogen + batteri gir nullutslipps hurtigbåter

Ampere, batteriferje over Sognefjorden. Foto: Wikimalte, Wikipedia. CC by-sa 4.0
Forskingsstiftinga Sintef har gitt ut rapporten "Greening the fleet" som går gjennom tilgjengelege system for innovasjon av teknologi for hydrogen, batteri, flytande biogass og biodiesel. Ein av konklusjonane frå stiftinga er at det framleis er naudsynt med offentlege støtteordningar for batteri i maritim sektor på same vis som det har vore fram til no.

onsdag 4. september 2019

Elbussene kommer!

El-buss i Landskrona, Sverige. Foto: Bengt Oberger, wikimedia. Lisens CC by-sa 4.0
– Det er veldig komfortabelt og trivelig å kjøre el, da vet du. Du kjenner momentet den har, og du bare triller. Det er den nye tiden som har kommet, og folk trives og koser seg og smiler, sier bussjåfør Morten Holden om den nye elbussen han kjører i Trondheim.