mandag 30. september 2019

Bedrifter har lite fokus på livet i havet

Tang. Foto J P Davies. Pixabay. Fri bruk / Pixabay licence
Bare tre av de 100 største bedriftene setter konkrete mål i forretningsplanen for sin påvirkning på livet i havet. 17 av de 100 største legger spesiell vekt på FNs bærekraftsmål nummer 14 om marine økosystemer. Hele 30 av de 100 største bedriftene opererer i havnæringer som sjømat, shipping og olje, skriver Dagens Næringsliv.


PwC har undersøkt hvordan norske bedrifter prioriterer innsats for å begrense egen skadelig påvirkning på havet. Konklusjonen deres er at tallene er skuffende, tatt i betraktning hvor høy andel av selskapene som har forretningsområdet direkte knyttet til havet.

Oppmerksomheten er best innen deler av oljevirksomheten, mens den er klart dårligere innen sjæmatnæring og dårlig er det i shipping.

Les mer i dn.no