onsdag 11. september 2019

DNV GL: Verden på vei mot 2,5 grader

– CO₂-utslippene vil fortsette å øke, før de når et toppunkt i 2025. De forventede utslippsnivåene de neste tiårene indikerer en oppvarming på omtrent 2,5ºC ved slutten av århundret.
Dette er en hovedkonklusjon i en ny rapport fra DNV GL.


I rapporten heter det skriver også: – Uten politisk handling vil vi ikke nå klimamålene fastsatt i Paris-avtalen. [...] Teknologien som kreves for å forhindre en slik fremtid eksisterer allerede, men for å få utnyttet den krever det en storstilt tverrpolitisk satsing. Mer energieffektivitet, mer fornybar energi, samt karbonfangst og lagring i industriell skala må satses på i vesentlig større grad enn i da

DNV GL mener 1,5 graders-målet er innen rekkevidde dersom  energinettet moderniseres og utvides for 1500 milliarder dollar per år. Produksjonen av fornybar energi må åttedobles innen 2030. Verden må produsere 50 ganger så mange batterier, og det må produseres 50 millioner nye elbiler per år fram til 2030.

Les mer i Aftenposten