mandag 30. september 2019

Ericsson forbereder milliardbøter

Det svenske telecom-konsernet Ericsson melder i en pressemelding at det setter av 12 milliarder svenske kroner til å dekke bøter og andre utgifter i forbindelse med en etterforskning amerikanske myndigheter har iverksatt mot konsernet.


Etterforskningen dreier seg om brudd på amerikanske korrupsjonslover, men også om forhold med forgreininger til Kina, Indonesia, Djibouti, Kuwait, Sauti-Arabia og Vietnam.

Granskingen ble innledet allerede i 2013. Ericssons overskudd i forrige kvartal var på 3,2 milliarder svenske kroner.

Les mer i Dagens Næringsliv