mandag 28. oktober 2019

Ny bok: Ove Jakobsen: Økologisk økonomi

Ove Jacosen: Økologisk økonomi, forside
Ove Jakobsen argumenterer for at den grønne økonomiens symptomdempende tiltak ikke er tilstrekkelig for å løse dagens utfordringer knyttet til økonomi, samfunn og miljø. Med referanser til mer enn 40 sentrale forskere innenfor mange fagområder, fra øst og vest, kvinner og menn, innenfor en tidsperiode på mer enn 100 år, argumenterer forfatteren for at en endring forutsetter en ny politisk plattform der styrkeforholdet mellom liberalisme, marxisme og anarkisme er grunnleggende forskjellig fra det som kjennetegner dagens kapitalistiske system. 

tirsdag 22. oktober 2019

Hittil i år: 13 straffereaksjoner fra USA for korrupsjon i utlandet

Den amerikanske korrupsjonsloven Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) har hittil  i år resultert i 13 straffereaksjoner mot selskaper som har virksomhet i USA for korrupsjon i utlandet.

Her er oversikten over korrupsjonssaker pådømt i USA tilbake til 1978.

https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-cases.shtml

Ny bok: Voldsbruk og livsfare – om norske og svenske soldaters i Afghanistan

Gudmund Waaler , Gerry Larsson og Sofia Nilsson: Voldsbruk og livsfare  Norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan. Forside
Gudmund Waaler, Gerry Larsson og Sofia Nilsson: Voldsbruk og livsfare
Norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan

Voldsbruk og livsfare dokumenterer norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan. Basert på grundige intervjuer med soldatene, tegnes et levende bilde av hvordan dramatiske krigserfaringer påvirker soldathverdagen og hvordan erfaringene fortolkes og bearbeides i etterkant – både individuelt og kollektivt.

Ny bok: Næringsliv og menneskeretter

Frode Elgesem, Njål Høstmælingen: Næringsliv og menneskeretter., forside
Frode Elgesem, Njål Høstmælingen: Næringsliv og menneskeretter.
Denne boken vil gi leseren innsikt både i statens ansvar for å beskytte mot næringslivets menneskerettskrenkelser og normer om næringslivets eget ansvar for å respektere menneskerettighetene.
Formålet med boken er å nå ut med informasjon om næringsliv og menneskerettigheter slik at norske selskaper, investorer, virkemiddelapparat og norsk forvaltning får bedre grunnlag for avgjørelser og strategier på dette feltet.

mandag 21. oktober 2019

Ny bok: Digital etikk – Big data, algoritmer og kunstig intelligens

Leonora Onarheim Bergsjø, Håkon Bergsjø: Digital etikk – Big data, algoritmer og kunstig intelligens

Målet med denne boken er å skape innsikt i de etiske aspektene ved ny teknologi og valgene som beslutningstakerne og forbrukerne må ta. Forfatterne ser først og fremst på Big data, algoritmer og kunstig intelligens.

Tidligere ansatt på Espresso House: For redd til å svare ærlig på medarbeiderundersøkelse

Espresso House, Lund. Foto David Hall, Flick.com. Lisens CC-by 2.0
En rekke ansatte har stått fram i media de siste dagene og fortalt om ekstremt arbeidspress og psykisk press for ansatte i Espresso House. Tidligere avdelingsleder Siri Rogne forteller til E24 at hun mener det var en "ukultur over hele kjeden", og at "den begynner øverst i Espresso House".

Arbeidstilsynet skal møte ledelsen i Espresso House denne uken for å gå gjennom arbeidsforholdene i bedriften. Konsernsjef Torodd Gøystdal hevder overfor E24 at bedriften hvert halvår gjennomfører anonymiserte medarbeiderundersøkelser, og at tallene herfra viser at de ansatte trives godt. 

fredag 18. oktober 2019

Finansnæringen med veikart for grønn konkurransekraft

Finans Norge, ordsky
Ordsky fra veikartet
Finans Norge har gitt ut et Veikart for grønn konkurransekraft. Dokumentet inneholder denne visjonen om en bærekraftig bransje i 2030:
Finansnæringen i 2030 er lønnsom og bærekraftig. Vi finansierer, forvalter og forsikrer med kunnskap om klima. Slik skaper vi verdier og bidrar til grønn konkurransekraft.

torsdag 17. oktober 2019

40 millioner til oppdrettsanlegg på land

Torskeoppdrett i Tyrkia. Fri bruk, Wikimedia
Landbasert torskeoppdrett, Tyrkia.
Bulandet Miljøfisk har fått 43 millioner kroner til Innovasjon Norge til oppstart av oppdrettsanlegg på land i Askvoll, ytterst i Sunnfjord. 20 millioner av støtten er innovasjonslån. Bygging av anlegget starter i høst.

tirsdag 15. oktober 2019

Gunnar Skirbekk: The Idea of a Global History of Philosophy

Gunnar Skirbekk, eget foto. Lisens CC by-sa 4.0
Professor emeritus i vitskapsfilisofi ved Universitetet i Bergen, Gunnar Skirbekk, heldt i fjor ei førelesing om temaet ‘Kva bør filosofihistorie vere og korleis bør ho skrivast i ei globalisert verd’? Førelesinga blei halden under den 24. verdskongressen om filosofi i Beijing. No trykkjer Khrono ein redigert versjon av førelesinga.

Her er Skirbekk sine innleiande merknader om temaet:

mandag 14. oktober 2019

En pedagogisk ressurs for undervisning om FNs bærekraftsmål

FNs 10. bærekraftsmål - Mindre ulikhet
FNs 17 bærekraftsmål er arbeidsplanen for alle verdens land som  sier hvordan vi skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Lærerbloggen har publisert sider med tallrike ressurser om hvert enkelt av bærekraftsmålene, egnet til bruk i undervisningen om målene.

20 selskaper står for en tredel av karbonutslipp i atmosfæren

Oljepumpe. Foto jp26jp. Pixabay lisens
20 selskaper har siden 1965 sluppet ut 35 prosent av alle verdens energirelaterte karbon- og metanutslipp. Alle de 20 selskapene har hovedvirksomheten sin innenfor kull, olje eller gass. 12 av dem er statseide. På topp av lista troner det saudiske statsoljeselskapet Saudi Aramco, med amerikanske Chevron, russiske Gazprom, amerikanske ExxonMobil og iranske National Iranian Oil Co på de neste plassene.

mandag 7. oktober 2019

Fem båtkonsepter som kan gi nullutslipp for hurtigbåter

Brødrene Aa sitt konsept Aero 40 H2, hydrogenbåt. Grafikk: Brødrene Aa.
Fem ulike konsortier har inngått kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om utvikling av nullutslippsbåter som kan holde 30 knop i minst 95 nautiske mil – uten klimautslipp. De fem konsortiene ledes av Brødrene Aa, NTNU Technology Transfer og Flying Foil, Rødne Trafikk, Transportutvikling og Selfa Arctic. 

Arbeidstilsyn på Vestlandet: 52 stengingsvedtak på byggeplasser i september

Stillasarbeid. Lisens: fri bruk. pxhere.com
Arbeidstilsynet har gjennomført over 200 tilsyn på byggeplasser på Vestlandet i september. Hele 52 byggeplasser måtte stenge. 100 fikk pålegg om utbedringer.

– Når vi stanser arbeidet, er det fordi det er fare for liv og helse. Det er ganske alvorlig, sier tilsynsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet Vestlandet til Bergens Tidende.

onsdag 2. oktober 2019

– Det er egentlig studentene som har lagt ned Nesna

Hanne Solheim Hansen, foto Nord Universitet
Rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen gikk hardt ut i høringen på Stortinget om nedleggelsen av studiestedene Nesna og Sandnessjøen. Hun hevdet at det var studentene selv som hadde lagt ned Nesna ved å ikke søke opptak der.

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) Marte Øien kommenterte på Twitter: – Skal utdanningsinstitusjoner få søkere til sine studier, må de ha attraktive studietilbud. Få søkere er ikke studentenes skyld. Å hevde at studentene la ned Nesna er fullstendig ansvarsfraskrivelse!

Bergen 4. februar: Seminar om etikk i økonomiutdanningen

Invitasjon til seminar med paper om  Etikk i økonomiutdanningen:
Visjon, innhold og pedagogisk praksis
Tid: tirsdag 4. februar 2020 (Dagen før Bærekraftskonferansen i Bergen 5-7. februar 2020 som UiB arrangerer).
Sted: Høgskulen på Vestlandet, Møllendalsveien