torsdag 17. oktober 2019

40 millioner til oppdrettsanlegg på land

Torskeoppdrett i Tyrkia. Fri bruk, Wikimedia
Landbasert torskeoppdrett, Tyrkia.
Bulandet Miljøfisk har fått 43 millioner kroner til Innovasjon Norge til oppstart av oppdrettsanlegg på land i Askvoll, ytterst i Sunnfjord. 20 millioner av støtten er innovasjonslån. Bygging av anlegget starter i høst.


Planen er å bruke gjennomstrømmingsteknologi, der sjøvann bare går én gang gjennom anlegget. Det vil trolig være billigere enn å rense vannet og bruke om igjen. Et landanlegg i Danmark hadde en stor ulykke der 300.000 laks døde for få år siden da det utviklet seg hydrogensulfid i vannet i oppdrettsanlegget. Man håper å redusere faren for slike hendelser ved å bruke gjennomstrømmingsteknologi.

Les mer i Sysla Fisk