onsdag 23. oktober 2019

Aker Solutions går grønt: 20% fornybar, 25% lavkarbon i 2030

Floating wind turbine, Goto Sakyama. Flickr, foto: mmatsuura fri bruk
Aker Solutions tjener penger og vokser støtt med 12 prosent i året. Samtidig legger selskapet fram en ny strategi de mener er bærekraftig: Målsettingen for 2030 er at 20 prosent av omsetningen skal komme fra fornybar energi, 25 prosent fra lavkarbonløsninger, og resten fra olje og gass.


Strategien har dermed fått navnet 20/25/30.

Aker har samtidig kjøpt seg opp i utviklingsselskapet Korea Floating Wind Power og blir dermed med på utviklingen av en flytende vindfarm i Sør-Korea.

Les mer på sysla.no