mandag 3. februar 2020

Programmet er klart for workshop 5.2.2020: Ansvarlige profesjoner: Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjonskunnskap?

Programmet er klart! Profesjonsetisk Nettverk arrangerer workshop som en del av SDG-konferansens Day Zero i Bergen 5.2.2020 med tema
Ansvarlige profesjoner: Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjonskunnskap?

Workshopen foregår i Maos Lille Røde i Det akademiske kvarter, Olav Kyrres gate 49, kl 15-16.30, og er den del av Day Zero – dagen før den store SDG-konferansen som arrangeres av Universitetet i Bergen.

Se program nedenforNesten hvert eneste år fra 2001har Nettverk for profesjonsetikk organisert workshops på forskjellige temaer knyttet til profesjonsetikk og etikk innen teori og praksis i profesjoner.

Til workshopen i 2020 inviterer vi akademikere, lærere og praktikere innen forskjellige profesjoner til å diskutere hvordan bærekraftsmålene utfordrer profesjonell kunnskap. Vi inviterer talere fra forskjellige profesjoner til å reflektere over SDG'ene som vår nye kilde til etisk normativ orden. Arrangementet er åpent for alle, og vil foregå på norsk.

Seminaret er annonsert på engelsk, men vi bruker norsk språk i innledningene.
Kl 16.30-17.30 arrangerer vi årsmøte for Profesjonsetisk nettverk.
Tema for vår WS:Ansvarlige profesjoner:
Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjoners kunnskapsgrunnlag?


Tittel (tentativt) Profesjon Navn
Hvor ansvarlige kan ansvarlige profesjoner bli? Flere Tom Skauge
Leder for Profesjonsetisk nettverk i Norge. Leder for UHR-ØA Nasjonalt fagorgan for etikk, samfunnsansvar og bærekraft.
Den ansvarlige byggingeniøren Bygg- ingeniør Arve Leiknes,
Leder institutt for byggfag, HVL
FNs bærekraftsmål i lærerutdanningene – erfarte muligheter og utfordringer ved HVL Lærer Kjellrun Hiis Hauge
Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.
Leder for det strategiske forskningsprogrammet Berekraft, medverknad og mangfald
Økonomer - en profesjon under grønt press Økonom John Arngrim Hunnes
Institutt for økonomi på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.
Barnehagelærerens offentlige pedagogiske oppdrag og bærekraftsmål nr. 4 – paradokser, utfordringer og nye praksiser Barnehage-
lærer
Elin Eriksen Ødegaard
Professor. Forskningsprogrammet  BARNkunne
Senter for barnehageforskning. FLKI, HVL
Utfordringar når journalisten dekker bærekraftsmål 10
‘Mindre ulikhet’.
Journalist Audgunn Oltedal
OsloMet
Forfatter av boka Journalistikk, verdier og menneskerettigheter (med Magne Lindholm)
Debatt

Se programmet på DayZero-sidenOBS: Bla ned til seksjonen
"Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjoners kunnskapsgrunnlag?"Dersom du ønsker å delta hovedkonferansen til UiB 6. og 7. februar konferansen er det klokt å melde seg tidlig. I fjor ble den raskt full. Registrering her.

Presentasjon av vår seminar under Day Zero:

Profesjonsetisk nettverk i Norge har arrangert seminar nesten hvert år siden 2001 med ulike tema om etikk i profesjonell kunnskap og praksis.
Til vår konferanse i år inviterer vi akademikere, lærere og praktikere  fra ulike profesjoner til å reflektere om hvordan FNs bærekraftsmål (SDG) kan utfordre profesjonell kunnskap. Innledere med ulik profesjonsbakgrunn vil drøfte hvilken rolle SDG kan ha som global kilde til en ny normativ orden for bærekraft. Mer informasjon vår nettside: www.profesjonsetikk.no.
Kontaktperson: Tom Skauge, Profesjonsetisk nettverk i Norge

Dette er bærekraftsmålene (SDG):

 1. Utrydde fattigdom
 2. Utrydde sult
 3. God helse
 4. God utdanning
 5. Likestilling mellom kjønnene
 6. Rent vann og gode sanitærforhold
 7. Ren energi for alle
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 9. Innovasjon og infrastruktur
 10. Mindre ulikhet
 11. Bærekraftige byer og samfunn
 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
 13. Stoppe klimaendringene
 14. Liv under vann
 15. Liv land
 16. Fred og rettferdighet
 17. Samarbeid for å nå målene

Mvh
Tom Skauge
Leder
Registrer deg i nettverket (det er gratis!)

Les mer om Day Zero på uib.no