torsdag 24. oktober 2019

Bergen 5.2.2019 - Seminar om ansvarlige profesjoner: Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjonskunnskap?

Sett av dagen: Profesjonsetisk Nettverk arrangerer halvdags-seminar i Bergen 5.2.2019 med tema
Ansvarlige profesjoner: Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjonskunnskap?

Seminaret vil gå fra ca lunsj og ut dagen, som er dagen før den store SDG-konferansen som arrangeres av Universitetet i Bergen.