mandag 7. oktober 2019

Fem båtkonsepter som kan gi nullutslipp for hurtigbåter

Brødrene Aa sitt konsept Aero 40 H2, hydrogenbåt. Grafikk: Brødrene Aa.
Fem ulike konsortier har inngått kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om utvikling av nullutslippsbåter som kan holde 30 knop i minst 95 nautiske mil – uten klimautslipp. De fem konsortiene ledes av Brødrene Aa, NTNU Technology Transfer og Flying Foil, Rødne Trafikk, Transportutvikling og Selfa Arctic. 


Om noen av disse prosjektene lykkes, kan det få stor betydning for klimautslippene verden over. Ikke minst kan det gi viktige oppdrag for norske båtbyggere.

Sogn og Fjordane fylke legger i høst ut alle sine 18 hurtigbåtruter på andbud, men det er ikke avklart om fylket vil kreve lav- eller nullutslipp. Med dagens finansieringsordning kan det bli dyrt for fylket å være først ut med å kreve nullutslipp, mener Kirsten Å Østese i Norsk Klimastiftelse. Regjeringen signaliserer at den skal tre støttende til når fylkene stiller klimakrav ved innkjøp.

Les mer på Energi og Klima