fredag 18. oktober 2019

Finansnæringen med veikart for grønn konkurransekraft

Finans Norge, ordsky
Ordsky fra veikartet
Finans Norge har gitt ut et Veikart for grønn konkurransekraft. Dokumentet inneholder denne visjonen om en bærekraftig bransje i 2030:
Finansnæringen i 2030 er lønnsom og bærekraftig. Vi finansierer, forvalter og forsikrer med kunnskap om klima. Slik skaper vi verdier og bidrar til grønn konkurransekraft.


For finansnæringen i 2030 betyr dette
  • Åpenhet og tilgang til data og informasjon
  • Beslutninger basert på kunnskap om klimarisiko og muligheter
  • Økt innovasjonstakt og grønt næringsliv
I innledningen skriver styreleder Turid Grotmoll og adm.dir. Idar Kreutzer:
Vi har lagt vekt på at arbeidet må være ambisiøst nok til å gi reelle effekter, men samtidig tilpasset de ulike  aktørenes forretningsmodeller og bærekraftstrategier. Norsk næringsliv vil påvirkes av klimaendringer, både økonomisk, fysisk og regulatorisk. Finansnæringen er  eksponert gjennom finansiering, forsikring og investering, og vi bygger kunnskap og tilpasser oss endringer i egne forretningsbetingelser. Som spesialister på risiko, ser vi det i tillegg som vår oppgave å være både  tilrettelegger og medspiller for omstilling i norsk næringsliv.
 Last ned hele dokumentet fra finansnorge.no