torsdag 24. oktober 2019

– Oljefondet mangler uetisk skattepraksis som kriterium for uttrekk

Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Henriksen Ringstad i Tax Justice Network Norge mener den aktuelle vurderingen oljefondet sine etiske retningslinjer gir en gyllen mulighet til å få skatteetikk inn blant uttrekkskriteriene for fondet.

I en artikkel på nettverkets hjemmeside peker de på at fondet aldri brukt  uetisk skattepraksis som begrunnelse for å trekke investeringer ut av noe selskap.


Det kunne fondet ha gjort, blant annet fordi Stortinget i 2016 uttrykte at uetisk skatteadferd kan føre til uttrekk. Når det likevel ikke har skjedd, mener de to at det er behov for å formulere dette kriteriet klarere i de etiske retningslinjene. Dette foreslår de å gjøre ved å legge til et nytt punkt under §3 kriterier for atferdsbasert observasjon og utelukkelse av selskaper:

g) alvorlig økonomisk kriminalitet, hvitvasking eller skatteunndragelse, og tilrettelegging for dette.

Forfatterne mener at det er viktig å presisere at tilrettelegging og medvirkning til økonomisk kriminalitet og skatteunndragelse må være del av uttrekkskriteriet.

Les mer på Tax Justice Network Norge