torsdag 24. oktober 2019

Tax Justice Network: Skuffende forslag til selskapsskatt fra OECD

OECD logo
OECD la 9. oktober fram sitt forslag til nye internasjonale regler for selskapsbeskatning. Reglene skulle nå være tilpasset den nye digitale økonomien. Dagens norske regler forutsetter at et selskap må være fysisk til stedet i landet for å bli skattlagt. Men i den moderne digitale økonomien er ofte bedrifter bare digitalt tilstede i mange land. Likevel kan de ha mange kunder og tjener mye penger der – penger som ikke blir skattlagt.


OECD forslår nå at deler av overskuddet skal kunne skattelegges selv om selskapet ikke er fysisk tilstede. Bare en andel av overskuddet – beregnet etter en formel – skal kunne beskattes. Alle bedrifter som henvender seg til forbrukere skal kunne beskattes – altså ikke bare teknologiselskaper. Utvinnings- og råvareindustri blir unntatt fra reglene.

Tax Justice Network er skuffet over forslaget, og mener at svært lite av det overskuddet som i dag flyttes til skatteparadiser, vil bli beskattet. Det meste av overskuddet vil unnslippe beskatning, delvis fordi reglene er så kompliserte at mange land ikke vil bli i stand til å håndheve dem.

Les mer på Tax Justice Network Norge