mandag 28. oktober 2019

Worldmapper - Verdenskartet slik du aldri før har sett det!

Worldmapper.org er en stadig økende samling kartogrammer, hvor områder blir forstørret eller forminsket i forhold til hvilket emne en vil undersøke. Blant kartene finner man The world through tweets of Donald Trump, Nobel prize awards, Biodiversity hotspots, Ecoogical Footprint of Consumtion 2019, CO2 Emissions per capita, CO2 emissions changes (som vises her som miniatyr - henholdsvis økning og reduksjon).

Se mer på worldmapper.org