torsdag 14. november 2019

Opp til 15 prosent forskjell i Orklas priser til dagligvarekjedene

Foto Kjetil Ree via Wikimedia, CC by-sa 3.0
De tre dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema oppnår tildels svært forskjellige innkjøpspriser fra leverandørene. Norgesgruppen, som er størst av kjedene, får hele 15 prosent lavere pris enn konkurrentene på mange varer, viser den ferske rapporten Kartlegging av innkjøpsbetingelser i norsk dagligvaresektor (pdf) fra Konkurransetilsynet. Tilsynet gjennomførte tirsdag en razzia hos Orkla-konsernet på bakgrunn av funnene i rapporten.

onsdag 13. november 2019

FNs berekraftsmål, korleis gjer vi det?

Hordaland fylkeskommune arrangerte 23.-24. oktober ein plankonferanse med tema
FNs berekraftsmål – korleis gjer vi det?

Fleire har etterspurt grunnlagsdokumenta frå Planstrategiarbeidet for nye Vestland, som det vart referert til under konferansen.

Stockholm Resilience Centre: It is ime to reconnect people and nature

Economies and societies are fundamentally integrated with what is called the biosphere, the thin sphere around the planet which supports all life on Earth. However, this integration is often not reflected in either policies or human behavior.
The Stockholme Resilience Centre calls for a global shift in perception – from people and nature seen as separate parts to interdependent social-ecological system.

Read more, view videos and interviews on stockholmresilience.org

Grimstad June 2020: Learning Organization Conference

Modernizing the Concept and Practice of the Learning Organization for New Challenges
The “learning organization” has now for around 30 years been one of the most popular management concepts in the world. Peter Senge and his seminal book The Fifth Discipline was among the ones that helped to coin the idea.

fredag 8. november 2019

Tekna stiller seg bak FNs bærekraftsmål

I en resolusjon fra representantskapsmøtet i Tekna stiller organisasjonen seg bak FNs 17 bærekraftsmål. Tekna har 81.000 medlemmer, og organiserer medlemmer som har mastergrad innen teknologi, realfag og naturvitenskap, og er tilsluttet Akademikerne.

"De siste 200 årene har verden opplevd en enorm økonomisk og teknologisk utvikling. Den har sikret en levestandard og arbeidsvilkår for milliarder av mennesker som var utenkelig før den industrielle revolusjonen, heter det i resolusjonen."


mandag 4. november 2019

Utvalg foreslår grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen

Laksemerd, Toft, Brønnøy. Foto: Thomas Bjørkan. Wikimedia. Lisens: CC by-sa 3.0
Et utvalg oppnenvt av finansministeren foreslår at oppdrettsnæringen heretter skal betale ekstra skatt på høye overskudd. Flertallet mener at eksisterende konsesjoner driver virksomhet på en knapp ressurs som tilhører fellesskapet, og gjennom dette oppnår ekstra høye overskudd, også kalt grunnrente. Oljeindustrien og vannkraftprodusenter er i en tilsvarende posisjon, og betaler i dag en slik skatt.