fredag 29. november 2019

Alle gjør det dårligere i kontorlandskap, og noen verre en andre

Kit_Out_My_Office's_office_furniture_CC-BY-SA-4-0
Mest effektivitet i stillhet.
Forskningen er entydig: alle gjør det dårligere i et arbeidsmiljø der en er utsatt for støy og forstyrrelser. Men noen gjør det dårligere enn andre. Det dreier seg om forskjellen på ekstroverte og introverte personer. De introverte blir slitne av støy og forstyrrelser, mens de ekstroverte bedre klarer å holde på energien i slike situasjoner.

onsdag 27. november 2019

DNB brukte flere år på å stenge hvitvaskingskonti

Tidligere fiskeriminister Bernard Esau
Tidligere fiskeriminister Esau,
anklaget for korrupsjon
Det islandske fiskeriselskapet Samherji har overført 29 milliarder kroner via DNB-kontoer fra 2008 til i dag. Papirer NRK har fått tilgang til gjennom Wikileaks og de islandske nettstedene Stundin og RUV viser at DNB ikke visste hvem som var reelle eiere av konti som ble brukt til overføringer som banken selv mente indikerte høy risiko. Likevel ble ikke kunden aktiv fulgt opp slik loven krever.

mandag 25. november 2019

Nå er klima er viktigste sak for norske velgere

Klimademonstrasjon i Bergen. Foto: klimaopprøret. Fri bruk.49 prosent av norske velgere ser på klimaendringer som en av de tre viktigste sakene. Dermed er nå for første gang klima viktigste sak for norske velgere. På andre plass kommer helse og omsorg med 45 prosent. På tredjeplass kommer innvandring og integrering med 35 prosent.

Årets avsløring i Sverige: Svenske banker formidlet flere titalls milliarder til skatteparadiser

Mikhail Abyzon. Foto open.gov.ru via wikipedia. Lisens CC-by 4.0
Swedbank-kunde: Korrup-
sjonsanklaget russisk minister
Verdien av de svenske storbankene Swedbank og SEB (Skandinaviske Enskilda Banken) er nærmest halvert etter avsløringer i serien Uppdrag Granskning på statskanalen SVT. Dokumentarene har avslørt at Swedbank har kanalisert mer enn 40 milliarder kroner fra svenske konti til Danske Bank i Baltikum – en bank som er avslørt for kanalisering av store beløp fra russisk korrupsjon til skatteparadiser.

fredag 22. november 2019

Nordea på bunnen i kåring av beste etikk-regler i bank

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har for fjerde gang undersøkt de etiske retningslinjene for bankene i Norge. Suverent på topp ligger Cultura bank, mens Nordea ligger nederst, på 14. plass. Framtiden i våre hender spesifiserer at undersøkelsen ikke gjelder hva bankene gjør i praksis, som er svært vanskelig å måle. Her er bare de etiske reglene rangert. Dermed skårer DnB bra og oppnår en fjerde plass, selv om banken i det siste har vært involvert i større hvitvaskingssaker og kanalisering av penger til skatteparadiser.

Politiet etterforsker ikke forsvaret etter store våpenlekkasjer

Carl Gustaf rekylløs kanon / granatkaster. CC0 fra det amerikanske forsvaret.
Rekylløs kanon i Basra 2009. Samme
ble funnet hos illegal våpensamler.
Hundrevis av våpen fra forsvaret som skulle vært destruert, er blitt funnet under Politioperasjonen Bonanza, som har gått over tre år. Etterforskningsleder Skule Worpvik i politiet mener operasjonen har avdekket systemsvikt og manglende kontrollrutiner bak våpenlekkasjene. Likevel etterforsker politiet ikke helheten, men bare konkrete lovbrudd. Flere forsvarsansatte er blitt dømt i saken denne høsten. Men helheten må forsvaret selv granske.

torsdag 21. november 2019

Slavearbeid i fiskeindustrien?

Public Domain CC0
20 fiskebruk i Lofoten og Vesterålen ble i vår kontrollert av A-krimsenteret i Nordland. I 19 av bedriftene ble det avdekket lovbrudd. To ble stengt på dagen. En økonomisk tommeskrue på ansatte arbeidere fra lavkostland i Øst-Europa hindrer dem i å reise hjem.

Menneskehandel?

Dermed oppstår det et slaveliknende arbeidsforhold, der arbeidere får ned i 40 kroner timen i lønn, ingen overtidsbetaling, blir truet av arbeidsgiver, bor under dårlige og ulovlige forhold, men likevel betaler skyhøy husleie. A-krimsenteret bekrefter at de fant indikasjoner på menneskehandel.

Sjømat Norge er sjokkert over forholdene, og mener det er en viktig for bransjen å rydde opp.

onsdag 20. november 2019

21.11.: Lanseringskonferanse "Energiomstilling Vest"

De neste par tiårene krever klimatrusselen at det må skje en stor omveltning av energiforsyningen i hele verden – fra fossil til fornybar.

I Bergen er det fire store kunnskapsinstitusjoner som har gått sammen for å arbeide med energiomstilling i kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST.

9.12. Nasjonal utdanningskonferanse: Høgskolereformen og NPM

Konferanse om New Public Management (NPM) og NPM-rasjonalitetens erobring av utdanningsinstitusjonene.

Påmeldingsfrist: 4. desember

Konferansen er arrangert av Forum for fagkritikk og støttet av Fritt Ord.

Fra programmet:

Åpning
Professor Anders Breidlid og forsker Sigurd Haga, OsloMet: Om behovet for en grunnleggende debatt om institusjonenes fag- og vitenskapsforståelse og rolle i en verden i rask endring

DNB brukt til omfattende hvitvasking av bestikkelser

Det islandske nettstedet Stundin avslørte for en uke siden at fiskerigiganten Samherji skal ha sluset 70 milliarder dollar via DNB til et skallselskap i et skatteparadis. En ukjent del av pengene skal være brukt til bestikkelser i Namibia for at Samherji skulle få tilgang til fiskerikvoter i landet. Informasjonen skal ha kommet fram gjennom dokumenter fra Wikileaks.

tirsdag 19. november 2019

Day Zero Conference of the SDG Conference 2020

The Day Zero Programme, SDG Conference Bergen 5th February, is ready!

Breakfast meeting 08:00 - 09:30

The social (human) sciences and the SDGs in the Anthropocene
No attending

5-7 Feb: National SDG Conference Bergen: Action/InAction – Technologies and Partnerships

The annual National SDG Conference Bergen was initiated by the University of Bergen and planned in dialogue with the other Norwegian universities, the Ministry of Education and Research, and the Ministry of Foreign Affairs. SDG Bergen, a strategic initiative of the University of Bergen, acts as the day to day programming committee and secretariat for the conference.

Register here 

Read more about the conference on UIB.no

fredag 15. november 2019

Professorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen

Fra FNFs hjemmeside
Tre professorer ved Universitetet i Stavanger har i en rekke kronikker og intervjuer i media kritisert innføring av grunnrenteskatt på 40 prosent i oppdrettsnæringen. Samtidig har de tre arbeidet med prosjektet Grunnrenteskatt i havbruksnæringen: Kunnskapsgrunnlag, et prosjekt på 3,3 millioner kroner, som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF). I de fleste av medieoppslagene er ikke dette opplyst.

torsdag 14. november 2019

Opp til 15 prosent forskjell i Orklas priser til dagligvarekjedene

Foto Kjetil Ree via Wikimedia, CC by-sa 3.0
De tre dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema oppnår tildels svært forskjellige innkjøpspriser fra leverandørene. Norgesgruppen, som er størst av kjedene, får hele 15 prosent lavere pris enn konkurrentene på mange varer, viser den ferske rapporten Kartlegging av innkjøpsbetingelser i norsk dagligvaresektor (pdf) fra Konkurransetilsynet. Tilsynet gjennomførte tirsdag en razzia hos Orkla-konsernet på bakgrunn av funnene i rapporten.

onsdag 13. november 2019

FNs berekraftsmål, korleis gjer vi det?

Hordaland fylkeskommune arrangerte 23.-24. oktober ein plankonferanse med tema
FNs berekraftsmål – korleis gjer vi det?

Fleire har etterspurt grunnlagsdokumenta frå Planstrategiarbeidet for nye Vestland, som det vart referert til under konferansen.

Stockholm Resilience Centre: It is ime to reconnect people and nature

Economies and societies are fundamentally integrated with what is called the biosphere, the thin sphere around the planet which supports all life on Earth. However, this integration is often not reflected in either policies or human behavior.
The Stockholme Resilience Centre calls for a global shift in perception – from people and nature seen as separate parts to interdependent social-ecological system.

Read more, view videos and interviews on stockholmresilience.org

Grimstad June 2020: Learning Organization Conference

Modernizing the Concept and Practice of the Learning Organization for New Challenges
The “learning organization” has now for around 30 years been one of the most popular management concepts in the world. Peter Senge and his seminal book The Fifth Discipline was among the ones that helped to coin the idea.

fredag 8. november 2019

Tekna stiller seg bak FNs bærekraftsmål

I en resolusjon fra representantskapsmøtet i Tekna stiller organisasjonen seg bak FNs 17 bærekraftsmål. Tekna har 81.000 medlemmer, og organiserer medlemmer som har mastergrad innen teknologi, realfag og naturvitenskap, og er tilsluttet Akademikerne.

"De siste 200 årene har verden opplevd en enorm økonomisk og teknologisk utvikling. Den har sikret en levestandard og arbeidsvilkår for milliarder av mennesker som var utenkelig før den industrielle revolusjonen, heter det i resolusjonen."


mandag 4. november 2019

Utvalg foreslår grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen

Laksemerd, Toft, Brønnøy. Foto: Thomas Bjørkan. Wikimedia. Lisens: CC by-sa 3.0
Et utvalg oppnenvt av finansministeren foreslår at oppdrettsnæringen heretter skal betale ekstra skatt på høye overskudd. Flertallet mener at eksisterende konsesjoner driver virksomhet på en knapp ressurs som tilhører fellesskapet, og gjennom dette oppnår ekstra høye overskudd, også kalt grunnrente. Oljeindustrien og vannkraftprodusenter er i en tilsvarende posisjon, og betaler i dag en slik skatt.