onsdag 20. november 2019

9.12. Nasjonal utdanningskonferanse: Høgskolereformen og NPM

Konferanse om New Public Management (NPM) og NPM-rasjonalitetens erobring av utdanningsinstitusjonene.

Påmeldingsfrist: 4. desember

Konferansen er arrangert av Forum for fagkritikk og støttet av Fritt Ord.

Fra programmet:

Åpning
Professor Anders Breidlid og forsker Sigurd Haga, OsloMet: Om behovet for en grunnleggende debatt om institusjonenes fag- og vitenskapsforståelse og rolle i en verden i rask endring


I Universitetet og nyliberalismen
  • Professor Aksel Tjora, NTNU: Universitetet – fra kollegialitet til linjestyring
  • Førsteamanuensis Tor Halvorsen, Universitetet i Bergen: Relevant kunnskap – kven bestemmer?

II Kvalifisering og kontroll. Profesjonsautonomi
  • Professor Ole Johnny Olsen, Universitetet i Bergen: NPM-logikkens tyning av universitetets faglige kunnsskapspraksis.
  • Cathrine Hole: Hva skjer med Nesna? De praktiske utdanningene i lys av eksemplet Nesna.

III Kunnskap og politikk. Interaksjon og ansvar
  • Professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo: Det markedsorienterte universitetet og Humboltmodellen vs. samfunnsuniversitetet. Drivkreftene bak de ulike modellene.
  • Forsker Einar Braathen, OsloMet. Fra demokratiunderskudd og NPM til medbestemmelse.

Paneldebatt – deltakere:
  • nestleder i Forskerforbundet, Guro Lind,
  • nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad,
  • nestleder i NTL, Ellen Dalen
  • rikspolitikere: Nina Sandberg, Ap, Mona Fagerås, SV, Mari Knutsdatter Strand, Sp
Mer info og påmelding