fredag 29. november 2019

Alle gjør det dårligere i kontorlandskap, og noen verre en andre

Kit_Out_My_Office's_office_furniture_CC-BY-SA-4-0
Mest effektivitet i stillhet.
Forskningen er entydig: alle gjør det dårligere i et arbeidsmiljø der en er utsatt for støy og forstyrrelser. Men noen gjør det dårligere enn andre. Det dreier seg om forskjellen på ekstroverte og introverte personer. De introverte blir slitne av støy og forstyrrelser, mens de ekstroverte bedre klarer å holde på energien i slike situasjoner.


Forskere ved University College London og University of London testet i 2011 118 elever ved videregående skoler, der de først kartla hvem som var innad- og hvem som var utadvendte typer. Deretter løste alle elevene en rekke vanskelige oppgaver, noen i et stille rom, andre i rom med forskjellige lyder som musikk, snakk og annet.

Alle gjorde det bedre i det stille rommet, men de introverte ble mest negativt påvirket av uvedkommende lyder.

Les mer i Dagsavisen