fredag 22. november 2019

Nordea på bunnen i kåring av beste etikk-regler i bank

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har for fjerde gang undersøkt de etiske retningslinjene for bankene i Norge. Suverent på topp ligger Cultura bank, mens Nordea ligger nederst, på 14. plass. Framtiden i våre hender spesifiserer at undersøkelsen ikke gjelder hva bankene gjør i praksis, som er svært vanskelig å måle. Her er bare de etiske reglene rangert. Dermed skårer DnB bra og oppnår en fjerde plass, selv om banken i det siste har vært involvert i større hvitvaskingssaker og kanalisering av penger til skatteparadiser.


Nordea blir straffet for dårlig skår på jordbruk, skogbruk, naturvern, biologisk mangfold og energiproduksjon.

Tendens: ut av kull

Mange banker selger seg ut av kull, både i Norge og internasjonalt. Et eksempel er KLP, som selger seg ut av bedrifter som tjener mer en fem prosent på kull.

Bankene får bedre tall på rankingen år for år, noe som tyder på at de legger større vekt på det etiske arbeidet. Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender sier at de vil fortsette å sjekke om bankene faktisk følger opp retningslinjene sine.

Les mer på E24.

Se resultatliste på EtiskBankGuide