mandag 4. november 2019

Utvalg foreslår grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen

Laksemerd, Toft, Brønnøy. Foto: Thomas Bjørkan. Wikimedia. Lisens: CC by-sa 3.0
Et utvalg oppnenvt av finansministeren foreslår at oppdrettsnæringen heretter skal betale ekstra skatt på høye overskudd. Flertallet mener at eksisterende konsesjoner driver virksomhet på en knapp ressurs som tilhører fellesskapet, og gjennom dette oppnår ekstra høye overskudd, også kalt grunnrente. Oljeindustrien og vannkraftprodusenter er i en tilsvarende posisjon, og betaler i dag en slik skatt.


Nye konsesjoner bør auksjoneres bort

Utvalget foreslår at nye konsesjoner auksjoneres bort til høystbydende, og at disse ikke skal betale grunnrenteskatt. Dersom inntektene i staten viser seg å bli små, mener utvalget at det bør vurderes en produksjonsavgift også på disse konsesjonene. Til forskjell fra nye konsesjoner, har så godt som alle eksisterende konsesjoner blitt tildelt gratis eller billig.

En produksjonsavgift fra oppdrettsindustrien bør gå til kommunene. Denne skal trekkes fra overskuddsskatten, slik at den ikke vil utgjøre noen ekstra belastning for industrien.

Les mer i Aftenposten