tirsdag 17. desember 2019

Klimaåret 2019: utslippene stiger fortsatt

Njord-plattformen. Foto: A.Tom Jervis via Wikimedia. Lisens CC-by-2.0
2019 nærmer seg slutten. Den viktigste kurven peker fortsatt feil veg: De globale klimagassutslippene vil sannsynligvis øke med 0,6 prosent i 2019. Hovedårsak til fortsatt økning er at utslippene fortsetter å stige i Kina og India, selv om svakere vekst i begge landene legger en demper på veksten.

Utslippene faller i USA og EU – mest i USA, der gass overtar for kull. Kull faller globalt, men olje og gass øker så mye at de globale utslippene totalt likevel øker.

Ny bok maner til universitetskamp

Tjora mfl: Universitetskamp, Scandinavian Academic Press
29 forfattere bidrar i den nye boka Universitetskamp, der de analyserer kritisk de store endringene universitets- og høgskolesektoren har vært gjennom de siste to tiåra. I Norge har det vært fusjoner og strukturendringer, og ledelsen ved institusjonene har i større grad blitt profesjonalisert. Styringsideologier som New Public Management har satt sterkt preg på sektoren. Måling gjennom antall publiseringer i internasjonale tidsskrifter er blitt nøkkel til karriere i akademia.

Tre forskerkurs ved Senter for Profesjonsstudier, OsloMet

Senter for Profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet  tilbyr tre forskjellige forskerkurs det neste halvåret:
  • Profesjoner, klasse, kjønn og (velferds-)stat i det 19. og 20. århundre
  • PhD workshop Street-Level Bureaucracy
  • Vitenskapsteori

mandag 16. desember 2019

Lønnsfest i heleide statsselskap – ikke i departementene

Yngve Slyngstad, avdelingsleder.
Yngve Slyngstad,
avdelingleder.
Lønn kr 6,7 millioner.
Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum gikk forrige uke ut med et forslag om å fryse lønna for ledere i staten. VGs Astrid Meland kommenterer at Vedum har et poeng. Men det er ikke i departementer og direktorater sjefene tjener mye. Det gjør de derimot i statens heleide bedrifter.

Tallene fra Finansdepartementet ga Senterpartiet viste at 67 personer i departementer og direktorater tjener over 1,5 millioner. Men Meland fant bare en håndfull som tjener over 2 millioner.

Millioner til to store prosjekter for grønn hydrogen

Geiranger. Foto BazzaBoy, Pixabay. Fri bruk CC0
Hydrogen kan erstatte diesel i
Geiranger fra 2024.
Hydrogen blir tilgjengelig for skip og vogntog: Ei industrigruppe med BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) i spissen og et miljø rundt Flakk Gruppen i Ålesund har fått 71 millioner kroner på deling fra Enova for å utvikle forsyningskjeden til maritim næring med grønn hydrogen.

– Dette prosjektet gir dermed stort potensial for både industribygging og betydelige utslippsreduksjoner, sier Jannicke Hilland, som er konsernsjef i BKK, til Sysla Grønn.


fredag 13. desember 2019

Intern gransking i NAV: Flere stilte spørsmål – praksisen fortsatte

Sigrun Vågeng. Foto Blair175 via Wikimedia CC by-sa 3.0
NAVs internrevisjon la i går fram rapporten sin om NAV-skandalen, som har ført til at minst 48 mennesker er uriktig dømt til fengselsstraffer for svindel av trygdepenger. Rapporten forklarer at årsaken til den vedvarende feilaktige praksisen med "mangelfull kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon, både internt og eksternt".

Svensk uran-forbud: Gruveselskap saksøker Sverige for 17 milliarder

Radioaktiv ikon
Etter at Sverige for et drøyt år siden innførte forbud mot å leite etter og utvinne uran, saksøker nå det australske gruveselskapet Aura Energy den svenske staten for 17 milliarder svenske kroner for tapte inntekter.

onsdag 11. desember 2019

– Næringslivet kan tjene på endringer innen transport

Forside Transport21 rapport
Rapporten Transport21 presenterer en nasjonal forskningsstrategi for samferdselsområdet. Strategien fra Forskningsrådet peker på hvilke måter forskning, utvikling og innovasjon best kan være med på å løse de store transportutfordringene.
Arbeidet har skjedd i en såkalt 21-prosess, med representanter fra næringsliv og kunnskapsmiljø som er samlet i en strategigruppe.

tirsdag 10. desember 2019

Ny bok: Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning

Jon P. Knudsen, Torunn Lauvdal (redaktører): Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning.

Tema i denne antologien er universitets- og høgskolesektorens utvikling og forhold til nasjon og region. Tidlig på 90-tallet hadde Norge antakelig et av verdens mest desentraliserte UH-systemer i forhold til folketallet. Deretter fulgte tiår med konsertrasjon og samling for å styrke kvalitet, forskning og nasjonal konkurranseevne.

Forskningsrådets budsjett for 2021: Raskere grønn omstilling

– Klimaendringer, reduksjon av artsmangfoldet og et altfor langsomt grønt skifte i samfunn og næringsliv, gjør at samfunnet raskt blir mindre bærekraftig. Derfor har Forskningsrådet lagt en grønn omstilling til grunn i sitt budsjettforslag for 2021.

Slik presenterer Forskningsrådet budsjettet for 2021. Rådet fremmer hele 27 forskjellige satsingsområder for 2021. Det er mange fordi Forskningsrådet har ansvaret for et vidt spekter av fagområder, og alt fra grunnforskning til innovasjon og anvendelse.

Budsjettet satser spesielt på disse områdene:

mandag 9. desember 2019

Bergen Media City og UiB vil utvikle ansvarlig medieteknologi for 300 millioner

Media City Bergen logo
Visjonen for Media City Bergen var å styrke samarbeidet mellom partnerne og bli en kunnskapsklynge like mye som en produsent av medieinnhold og medieteknologi. Nå er visjonen omsatt i en konkret plan om å etablere et MediaFutures, et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i Media City Bergen, med et totalt budsjett på over 280 millioner kroner. Av dette vil partnerne bidra med over 111 millioner, mens resterende er søkt om fra Forskningsrådet.

fredag 6. desember 2019

Siri Carson ny leder for NTNU Havrom

Siri Carson, NTNU
Siri Carson, tidligere leder i Profesjonsetisk nettverk, er ny leder for NTNU Havrom, et tematisk satsingsområde under NTNU.  Carson sitter allerede i den tverrfaglige ledergruppen. Der har hun utviklet et pilotprogram som skal forske på etiske, sosiale, historiske, estetiske og kulturelle aspekter ved havteknologi.

Carson er i dag førsteamanuensis på Program for anvendt etikk.

Les mer i Universitetsavisa

– Organisasjonsgraden blant norske påvirkes ikke av arbeidsinnvandring

Bygningsarbeidere. Maxpixel.net Lisens: fri bruk / CC0
Organisasjonsgraden blant bygg- og anleggsarbeidere har falt fra 43 prosent i 2004 til 34 prosent i 2017. Forskerner Henning Finseraas, Marianne Røed og Pal Schøne konkluderer en undersøkelse av organisasjonsgrad sett opp mot arbeidsinnvandring og offentlige kvalifikasjonskrav med at det ikke har noen systematisk effekt på organisasjonsgraden blant norsk om bransjen får sterk rekruttering av uorganiserte arbeidsinnvandrere.

3 prosent nedgang i produksjon av kullkraft i 2018

Kullkraftverk i Tianjin, Kina. Foto: Shubert Ciencia Lisens cc-by-2-0
Verdens kullkraftproduksjon ligger an til å falle med tre prosent i 2019. Det kan være nok til at den globale økningen i klimagassutslipp flater ut i år. Årsak til nedgangen er at det stadig stenges kullkraftverk både i Europa, USA og Kina. Kina åpner samtidig et nytt kullkraftverk hver uke, men utnyttelsesgraden er bare 50 prosent.

UiB-rektor: – FNF i grenseland mellom forskning og konsulentvirksomhet

Oppdrett i Torsken, Senja. Foto: Ximonic (Simo Räsänen) via Wikipedia, lisens CC by-sa 4.0
Da regjeringen oppnevnte et utvalg for å utrede ekstraskatt på lakseoppdrett, satte Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FNF) i gang et forskningsprosjekt om konsekvensene av en slik skatt. Oppdraget ble plassert hos Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, der flere professorer allerede har vært involvert i en rekke FNF-finansierte prosjekter. De aktuelle professorene har i flere år vært aktive i debatt i media med kritikk av grunnrenteskatt.

onsdag 4. desember 2019

17.500 fikk ikke igjen skatten for penger de måtte tilbakebetale

Hans Kristian Holte, skattedirektør
Skattedirektør Hans Kristian Holte beklager at 17.500 mennesker ikke har fått tilbakebetalt skatt som de har innbetalt for NAV-ytelser de ikke fikk beholde.

I følge Holte var det spørsmål fra NRK som hjalp Skatteetaten å finne fram tidligere til disse sakene "enn de ellers ville gjort".

Saken kommer på toppen av at NAV-brukere har blitt urettmessig dømt til fengselsstraffer for svindel av støtte fra NAV.

Les mer i VG

Klimagasser: Nytt rekordnivå i atmosfæren – ingen tegn til nedgang

Njord A-plattformen. Foto: Tom Jervis wikimedia CC by 2.0
Det har aldri vært så mye CO2 i atmosfæren de siste 3 millioner årene, som det var i fjor. Også utslippene av lystgass og metan steg til nye rekordnivåer.

– Det er ingen tegn til noen oppbremsing, og slett ingen nedgang, i konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren, tross forpliktelsene i Parisavtalen, sier WMO-sjef Petteri Taalas.

For tre millioner år siden var havnivået 10–20 meter høyere enn idag.

Les mer i Dagbladet

mandag 2. desember 2019

Realnedgang i budsjettet på HVL – store omstillinger i vente

I forkant av styremøte på Høgskulen på Vestlandet (HVL) skriver ledelsen ved høgskolen til styret:

«Med ambisjon om universitet og økte ressurser til forskning, må HVL derfor starte en relativt omfattende omstillingsprosess for å kunne klare sine forpliktelser og nå sine mål. Derfor er gjennomgang av studieportefølje, omfang av undervisning og emner, digitalisering, nye undervisningsformer og arealeffektivisering alle områder som er viktige å knytte tiltak til.»

"Forhandlere av tvil" – En politisk strategi mot elbilen

Opel Ampera.
Opel Ampera – oppskrytt klimaeffekt?
William Todt, sjef i Transport & Environment,  gir en nådeløs framstilling av elbil-kritikernes ustoppelige markedsføring av tvil rundt hvor miljøvennlig elbilen egentlig er:

– Vanligvis er opplegget slik: en mindre bensin- eller dieselbil sammenlignes med en større, kraftigere elektrisk bil; så blir fossilbilen antatt å være like effektiv  som EUs offisielle tester antyder (i virkeligheten er drivstofføkonomien alltid langt verre); og til slutt lar man elbilen kjøre i en region med veldig skitten strømmiks. Så antar du svært høye utslipp fra batteriproduksjonen basert på utdaterte studier, og til slutt later du som elektriske biler ikke holder særlig lenge, og at batteriene ikke blir brukt videre eller resirkulert.

Varsleren i Samherji: – Brukte DNB fordi Norge har godt rykte

Makrell. Foto: Vincent van Zeijst via Wikipedia. Lisens CC by-sa 3.0
Samherji: Alt for makrellkvoter.
Varsleren Johannes Stefansson sover godt om natta idag, selv om han kanskje må i fengsel for sin deltakelse i korrupsjonsvirksomhet i Namibia. Den tidligere sjefen for den islandske Samherji i Namibia forteller til NRK at han etterhvert fikk nok av jobben med å skaffe fiskekvoter gjennom bestikkelser til viktige personer i den namibiske eliten. Da saken sprakk, hadde Stefansson overlevert 30.000 dokumenter til Wikileaks, og en stor mengde til namibiske anti-korrupsjonsmyndigheter.

søndag 1. desember 2019

Den europeiske investeringsbanken kutter inversteringer i fossilt

Verdens største offentlige bank, Den europeiske investeringsbanken EIB, kutter det aller meste av sine fossile investeringer. I stedet skal banken investere et beløp tilsvarende hele det norske oljefondet i fornybar energi fram mot 2030. Banken melder at det klima er det viktigste temaet på den politiske agendaen for banken, og at investeringene i fornybar energi skal justeres i samsvar med målene fra Paris-avtalen.

Les mer på Sysla Grønn

Call for Papers: WorksDoing, Showing and Saying— Knowing our ways about in the world

Call for papers

The Department of Philosophy and Religious Studies and the Theory of Science Forum, NTNU The Norwegian University of Science and Technology,
organizes a workshop in Trondheim, June 10-11, 2020:

Doing, Showing and Saying