onsdag 4. desember 2019

17.500 fikk ikke igjen skatten for penger de måtte tilbakebetale

Hans Kristian Holte, skattedirektør
Skattedirektør Hans Kristian Holte beklager at 17.500 mennesker ikke har fått tilbakebetalt skatt som de har innbetalt for NAV-ytelser de ikke fikk beholde.

I følge Holte var det spørsmål fra NRK som hjalp Skatteetaten å finne fram tidligere til disse sakene "enn de ellers ville gjort".

Saken kommer på toppen av at NAV-brukere har blitt urettmessig dømt til fengselsstraffer for svindel av støtte fra NAV.

Les mer i VG