mandag 9. desember 2019

Bergen Media City og UiB vil utvikle ansvarlig medieteknologi for 300 millioner

Media City Bergen logo
Visjonen for Media City Bergen var å styrke samarbeidet mellom partnerne og bli en kunnskapsklynge like mye som en produsent av medieinnhold og medieteknologi. Nå er visjonen omsatt i en konkret plan om å etablere et MediaFutures, et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i Media City Bergen, med et totalt budsjett på over 280 millioner kroner. Av dette vil partnerne bidra med over 111 millioner, mens resterende er søkt om fra Forskningsrådet.


– Når robotene inntar redaksjonene er det et skrikende behov for å ivareta forhold som etikk og personvern, sier senterlederen Christoph Trattner til UiB.no

Leder ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap ved UiB, Leif Ove Larsen, forklarer hvorfor instituttet vil være med på dette: 
– Mediene spiller en avgjørende rolle i et liberalt, demokratisk samfunn. Nå står de overfor store omstillingsprosesser på grunn av digitalisering, endringer i forretningsmodellen og konkurranse fra internasjonale teknologiselskaper. Forskningsbasert kunnskap vil være viktig for innovasjon og omstilling i norske medieselskaper og dermed deres muligheter til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag under nye rammebetingelser.

Les mer på UiB.no