søndag 1. desember 2019

Den europeiske investeringsbanken kutter inversteringer i fossilt

Verdens største offentlige bank, Den europeiske investeringsbanken EIB, kutter det aller meste av sine fossile investeringer. I stedet skal banken investere et beløp tilsvarende hele det norske oljefondet i fornybar energi fram mot 2030. Banken melder at det klima er det viktigste temaet på den politiske agendaen for banken, og at investeringene i fornybar energi skal justeres i samsvar med målene fra Paris-avtalen.

Les mer på Sysla Grønn