fredag 13. desember 2019

Intern gransking i NAV: Flere stilte spørsmål – praksisen fortsatte

Sigrun Vågeng. Foto Blair175 via Wikimedia CC by-sa 3.0
NAVs internrevisjon la i går fram rapporten sin om NAV-skandalen, som har ført til at minst 48 mennesker er uriktig dømt til fengselsstraffer for svindel av trygdepenger. Rapporten forklarer at årsaken til den vedvarende feilaktige praksisen med "mangelfull kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon, både internt og eksternt".


I rapporten kommer det også fram at det flere ganger siden 2014 er stilt spørsmål internt om lovforståelsen har vært riktig i de mange sakene som er reist mot NAV-klienter. Også ESA, kontrollorganet i EØS, har stilt spørsmål om praksisen, som likevel har fortsatt helt til skandalen nylig sprakk.

Les mer i Klassekampen