tirsdag 17. desember 2019

Klimaåret 2019: utslippene stiger fortsatt

Njord-plattformen. Foto: A.Tom Jervis via Wikimedia. Lisens CC-by-2.0
2019 nærmer seg slutten. Den viktigste kurven peker fortsatt feil veg: De globale klimagassutslippene vil sannsynligvis øke med 0,6 prosent i 2019. Hovedårsak til fortsatt økning er at utslippene fortsetter å stige i Kina og India, selv om svakere vekst i begge landene legger en demper på veksten.

Utslippene faller i USA og EU – mest i USA, der gass overtar for kull. Kull faller globalt, men olje og gass øker så mye at de globale utslippene totalt likevel øker.


Norske faller trolig noe. Viktigste årsaker er lavere gassproduksjon og mindre fakling på sokkelen, lavere produksjon ved norske oljeraffinerier, en smule lavere innelands flytrafikk, og merkbar nedgang i salget av bensin og diesel (5 prosent).

– Karbonutslippene må reduseres kraftig dersom verden skal nå målet i Parisavtalen, og for hvert år med stigende globale utslipp, blir det enda vanskeligere, sier CICERO-forsker Robbie Andrew til magasinet Klima.

Han peker på at det har vært vekst i lavkarbonteknologi globalt, men at denne i høyden bremser økningen i fossile utslipp.

Les mer på Cicero