mandag 16. desember 2019

Lønnsfest i heleide statsselskap – ikke i departementene

Yngve Slyngstad, avdelingsleder.
Yngve Slyngstad,
avdelingleder.
Lønn kr 6,7 millioner.
Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum gikk forrige uke ut med et forslag om å fryse lønna for ledere i staten. VGs Astrid Meland kommenterer at Vedum har et poeng. Men det er ikke i departementer og direktorater sjefene tjener mye. Det gjør de derimot i statens heleide bedrifter.

Tallene fra Finansdepartementet ga Senterpartiet viste at 67 personer i departementer og direktorater tjener over 1,5 millioner. Men Meland fant bare en håndfull som tjener over 2 millioner.


Bare i Oljefondet er det hele 204 personer som tjener over 2 millioner. Mange av disse er ikke sjefer, men avdelingsledere og forvaltere. Sjefene i de forsjellige statsbedriftene tjener gjennomgående fra 2,5 millioner og oppover til 5–6 millioner. Enda mer tjener forvaltere og avdelingssjefer i Oljefondet.

Sammenhengen mellom høye lederlønninger og avkastningen i virksomhetene er langt fra entydig, men tenketanken Agenda fant i en gjennomgang av forskning at toppsjefer gjennomgående arbeider og stresser mindre enn vanlige folk.

Les mer i VG