mandag 16. desember 2019

Millioner til to store prosjekter for grønn hydrogen

Geiranger. Foto BazzaBoy, Pixabay. Fri bruk CC0
Hydrogen kan erstatte diesel i
Geiranger fra 2024.
Hydrogen blir tilgjengelig for skip og vogntog: Ei industrigruppe med BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) i spissen og et miljø rundt Flakk Gruppen i Ålesund har fått 71 millioner kroner på deling fra Enova for å utvikle forsyningskjeden til maritim næring med grønn hydrogen.

– Dette prosjektet gir dermed stort potensial for både industribygging og betydelige utslippsreduksjoner, sier Jannicke Hilland, som er konsernsjef i BKK, til Sysla Grønn.


Prosjektet deres omfatter både produksjon, lagring og transport av flytende hydrogen, og dessuten fleksibel distribusjon via nullutslippsterminaler på NorSea sine lagrings- og bunkringsbaser. Ambisjonen er å levere til kommersiell skipsfart fra første kvartal 2024.


Geiranger

Flakk Gruppen planlegger å utvikle, produsere og levere grønt hydrogen til bruk i verdensarvfjorden Geiranger. Det skal leveres til både ferjer og cruiseskip, samt til tunge kjøretøy i regionen.

Les mer på Sysla Grønn