tirsdag 17. desember 2019

Ny bok maner til universitetskamp

Tjora mfl: Universitetskamp, Scandinavian Academic Press
29 forfattere bidrar i den nye boka Universitetskamp, der de analyserer kritisk de store endringene universitets- og høgskolesektoren har vært gjennom de siste to tiåra. I Norge har det vært fusjoner og strukturendringer, og ledelsen ved institusjonene har i større grad blitt profesjonalisert. Styringsideologier som New Public Management har satt sterkt preg på sektoren. Måling gjennom antall publiseringer i internasjonale tidsskrifter er blitt nøkkel til karriere i akademia.

Akademisk – på norsk

Denne boka er skrevet på norsk, og overfor Khrono legger redaktør Aksel Tjora stor vekt på at nettopp evnen til å formulere seg og formidle kunnskapen på norsk, er noe som knapt vektlegges i dagens akademia. Tjora har fått med seg kjente navn som Dag O. Hessen, Pål Veiden, Knut Kjeldstadli og Thomas Hylland Eriksen som artikkelforfattere. Han mener det er vanskelig for yngre forskere å gjøre det bevisste valget å unngå å fokusere på publisering i internasjonale tidsskrifter, “fordi de ikke kommer unna å bli målt på antall publikasjoner for ansettelse, opprykk og framtidig karrierevei.”

– Med denne boka prøver vi se nærmere på det og rope et slags varsko, sier Tjora til Khrono.

Boka Universitetskamp kan kjøpes fra SAP