tirsdag 17. desember 2019

Tre forskerkurs ved Senter for Profesjonsstudier, OsloMet

Senter for Profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet  tilbyr tre forskjellige forskerkurs det neste halvåret:
  • Profesjoner, klasse, kjønn og (velferds-)stat i det 19. og 20. århundre
  • PhD workshop Street-Level Bureaucracy
  • Vitenskapsteori


Forskerkurs «Profesjoner, klasse, kjønn og (velferds-)stat i det 19. og 20. århundre» (5STP)
  • 20.-21.feb., 19.-20.mars 2020
  • Kursansvarlig: Professor Fredrik Thue
  • Søknadsfrist: 26.01.2020
Emnet skal gi et perspektiv på og kunnskap om profesjonenes rolle i det norske samfunnet de siste 150–200 år i komparativt europeisk-amerikansk perspektiv. Emnet tar utgangspunkt i det omdiskuterte spørsmålet om hvordan et profesjonsbegrep av hovedsakelig amerikansk og britisk opphav kan tilpasses studiet av kontinentaleuropeiske og nordiske samfunnsforhold.. Les mer

PhD workshop «Street-Level Bureaucracy» (5ECTS)
The street-level bureaucracy perspective addresses the present question of what happens when politics meets reality. In different welfare state context as well as different policy areas answers to this question are important to search for. Street-level organizations (SLOs) form the operational centre of the welfare state, operating at the interface between policies on the page and policies in practice. The study of SLOs is at the cutting edge of new policy and management research that is investigating the development and implementation of social and labour market policy. For more information, please visit website

Forskerkurs «Vitenskapsteori» (5STP)
  • 26.-27.mars, 23.-24.april, 28-29.mai 2020
  • Kursansvarlig: Professor Edmund Henden
  • Søknadsfrist: 23.02.2020
Vitenskapsteori dreier seg om systematiske studier av vitenskapelig kunnskap og vitenskapelig aktivitet. I dette emnet rettes oppmerksomheten mot den del av vitenskapsteorien som dreier seg om samfunnsvitenskapene. I sentrum står problemer som gjelder forklaringen av sosiale fenomener og ulike antagelser som gjøres innen samfunnsforskningen om individuell atferd og om sammenhengene mellom mikro- og makrofenomener. Emnet skal gi deltakerne en dypere forståelse av samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer og gjøre dem i stand til analysere forutsetninger som ligger til grunn for egen og andres forskning.