torsdag 22. oktober 2020

Reiar risikerer to års fengsel for planlegging av "beaching" av Tide Carrier

Tide Carrier. Foto Miljødirektoratet
Rettssaka mot Skipsreiar Georg Eide tok til 15. oktober i Sunnhordland Tingrett, etter at den har vore utsett to gonger. Han risikerer to år i fengsel for å ha bidrege til miljøkriminalitet gjennom "beaching" av Tide Carrier.  

fredag 16. oktober 2020

UiO-rektor ut mot eksterne styreledere: – Økt politisk styring

Rektor Svein Stølen, UiO
Etter at avisa Nordlys trekker fram de tidligere statsrådene Kristin Clemet og Kristing Havorsen som aktuelle styreledere for Universitetet i Tromsø, går rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo ut mot innføring av eksterne styreledere ved Universitetene. På spørsmål fra Khrono om, dersom det først er innført ekstern styreleder, hva slags rolle denne bør ha, svarer Stølen:

— Jeg mener valgt rektor er best, og at rektor kan være styreleder. Vi kjenner jo til styrelederrollen fra samfunnet for øvrig.

onsdag 14. oktober 2020

2000 saker henlagt av Vest Politidistrikt på et halvt år

Politiemblem
I begynnelsen av 2018 hadde Vest politidistrikt 5500 saker som hadde ventet mer enn tre måneder. 1200 av dem hadde ligget i mer enn ett år. De fleste var mindre saker, men på økonomiavsnittet lå det store og kompliserte saker. I løpet av 2018 ble det satt i gang en ryddejobb ved å henlegge saker. Da statsadvokaten åpnet for at det skulle bli enklere å henlegge saker som hadde ligget lenge, gikk ryddejobben raskere også på økonomiavsnittet.

WHO-sjefen kaller Sveriges anti-koronastrategi 'etisk problematisk'

Tedros Adhanom Ghebreyesus, ITU Pictures, Geneva. CC by 2.0
– Flokkimmunitet oppnås gjennom å beskytte folk mot et virus, ikke ved å utsette dem for det, sa leder for WHO, Verdens Helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus på en pressekonferanse mandag. Han hevdet at flokkimmunitet aldri i historia har vært brukt som strategi for å svare på utbrudd av en epidemi. 

Sverige er det landet som har gått lengst i forsøket på å bruke flokkimmunitet som middel mot pandemien, men Ghebreyesus avviste fullstendig at dette er en farbar vei. Han mener flokkimmunitet som virkemiddel er både vitenskapelig og etisk problematisk.

Les mer på BBC


Norsk bistand til luksus for oljeindustrien i Mosambik

Palma Residences, foto African Century / Tripadvisor
"Palma Residences er en oase av komfort og sikkerhet i denne fjerntliggende delen av det nordlige Mosambik, episenter for gassindustrien". Slik presenterer Palma Residences seg selv. I dette prosjektet har statlige Norfund investert 33 millioner kroner siden 2015. Bakgrunnen store gassfunn utenfor kysten i den fattige og krigsherjede provinsen nord i Mosambik. 

tirsdag 13. oktober 2020

Trangbodde og fattige elever rammes hardest av skolekarantener

Stovner - Foto GAD, wikimedia, Lisens: CC by-sa 4.0
– Det ser ut som karantene for elever rammet sosialt skjevt og hardere i områder med lavere inntekter, fattigdom, lav utdannelse og trangboddhet, sier Jørn Ljunggren, postdoktor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO til VG. Han mener VGs funn av karantenebruk for skolelever grovt sett stemmer overens med fordelingen av goder og byrder i Oslo.

Arbeidsministeren: "Lønnstyveri" fra arbeidstaker må straffes hardere

Jordbær. Fotograf: Gorm Kallestad, CC-BY-NC-SA-4.0
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gjøre slutt på forskjellsbehandlingen, at arbeidstakere som gjør underslag får strenge straffer, mens arbeidsgivere som stjeler lønn fra de ansatte ikke risikerer straff. Departementet sender derfor ut på høring et nytt forslag om straffansvar ved lønnstyveri, økt strafferamme ved brudd mot arbeidsmiljøloven og krav om lønnsutbetaling via bank.

mandag 12. oktober 2020

Rapport frå forsikringsselskap: Eitt av fem land i fare for økosystemkollaps

Australia 2019 Foto Pierre Markuse, Flickr. Lisens CC by 2.0
Eit sentralt forsikringsselskap globalt, Swiss Re, har publisert ein rapport der konklusjonen er at eitt av fem land i verda står i fare for økosystemkollaps. Land som Australia, Israel og Sør-Afrika ligg nær toppen av risiko-lista, der òg India, Spania og Belgia har varselfarge.

Meir enn halvparten av brutto nasjonalproduktet (BNP) i verda er avhengig av økosystem som fungerer godt. Land som har mindre enn 30 prosent av området med sårbare økosystem blir rekna i faresona for økosystemkollaps.

Les meir i The Guardian

Professions & Professionalism Vol 10, No 2 (2020) is out

Professions and Professionalism (P&P) is an open-access Web-based peer-reviewed journal. We invite empirical, theoretical or synoptic articles that focus on traditional professions as well as other knowledge-based occupational groups. The journal creates a space for the development of the research field, prioritizing no single theoretical horizon or methodological approach.

A new issue Vol 10, No 2 (2020) is out:

onsdag 7. oktober 2020

Stjernekirurg tiltalt for grov mishandling – tre døde

Karolinska Institutet, Solna, foto: Csisc. Lisens: CC by-sa 4.0
Stjernekirurgen Paolo Macchiarini ble hentet til Karolinska Institutet i 2010 for å drive eksperimentell kirurgi. I 2011 opererte Machhiarini inn kunstige luftrør av plast hos tre pasienter. Samme år publiserer han en artikkel i The Lancet som blir rangert blant de 10 viktigste det året. Året etter dør den første pasienten, i 2014 dør den andre. I dag er også den tredje pasienten død.

Klårare krav til haldbare, ombrukbare og reparerbare produkt fra EU

Framsida, EU handlingsplan for sirkulærøkonomi

Den nye handlingslanen for sirulær-økonomi som EU lanserte i mars, markerer ei klår skjerping av tilråingane samanlikna med den fem år eldre planen, skriv Eléonore Maitre-Ekern, post-doktor og deltakar i SMART-prosjektet ved Universitetet i Oslo. Ho peiker først og fremst på at hovudprioriteten no er målet om at produket skal vere haldbare, ombrukbare, og moglege å reparere. Droppa er effektivitet, som fram til no har vore hovudfokus for EU på dette området.

Nullutslippskravet som nesten forsvant

ZEFF - Zero Emissions Fast Ferry
Fylkestingspolitikerne i Vestland vedtok i desember i fjor ambisjonen om nullutslipp fra 2024 på hurtigbåtsambandene mellom Bergen og Sogn og Fjordane. Men fylkesrådmann la for et par uker siden opp til at tidsrammen for innføring av kravet dobles fra fire til åtte år – til 2028.

I en kommentar på Energi og Klima peker Kirsten Øystese på at ordet "risiko" er nevnt  67 ganger i dokumentet fra rådmannen, mens ordet "klimarisiko" ikke er nevnt i det hele tatt. Leverandørene har også signalisert stor skuffelse over innstillingen.

fredag 2. oktober 2020

Venter noe økte utslipp fra petroleumsvirksomheten

Prognosen fra nettstedet norskpetroleum.no for utslipp av produsert vann tyder på økning de nærmeste par åra, for så å gå nedover igjen. Produsert vann er vann fra borehullene som inneholder oljerester i dråpeform. Utslippene har vært relativt stabile på rundt 130 millioner m3 de siste 20 åra, med en topp i 2007 med 160 og 2015 med 148 m3. Nettstedet drives av Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet i fellesskap.

64 prosent av produsert vann kommer stammer fra borebrønner, mens også gassbehandling og produksjon er viktige kilder. I 2019 var utlippene nede på 125 m3, mens de blir anslått til å ende på 133,6 m3 i 2020.

Les mer på norskpetroleum.no

onsdag 30. september 2020

OECD: Global Risk Assessment Dialogue

global risk assessment dialog cover

Differences in the degree of social or cultural acceptance of events or states of the world, political sensitivities, economic and distributive consequences have important impacts on the way that evaluations of risk are carried out and on risks management. Whilst there is a recognition that enhancing coordination on the scientific dimension of risk assessments should not necessarily lead to a common political response on how to manage risks, there is at the same time a strong concern that divergences on risk assessment methodologies and in the terminology used to express assessments of risk and uncertainty are hindering sound risk governance. 

Forskerkurs ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet, våren 2021

Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet – storbyuniversitetet, tilbyr våren 2021:

Ph.D-emne «Profesjonsteori» (10 stp) 

  • 14. og 15. januar;  21. og 22. januar;  28. og 29. januar. 2021
  • Emneansvarlig: Professor Anders Molander
  • Søknadsfrist: 29.11. 2020 søndag, søk på emnet i søknadsweb.

Emnet Profesjonsteori skal gi en oversikt over sentrale teoretiske temaer og posisjoner innen feltet profesjonsstudier. Teoridannelsen om profesjoner kan grovt inndeles i teorier med et makrofokus på profesjonaliseringsprosesser og profesjoners samfunnsmessige rolle og teorier som fokuserer på selve profesjonsutøvelsen og profesjonell atferd. Les mer på emnets nettside.

I havgapet i Trøndelag: Opptil 20 prosent av jordsmonnet er plast

Måøya, Frøya kommune
Da skoleelevene skulle finne plastforurensing ved strendene i Mausund i Frøya kommune, så de først ingen ting. Men da de begynte å grave, fikk de sjokk. Analyser fra NTNU viser at opp til 20 prosent av jordsmonnet langs stranda var plast. 

– Det er veldig mye under jorda, mange småbiter, som om de har grodd inn på en eller annen måte. Da vi kom hit så vi ikke søppel i det hele tatt, men under jorda er det veldig mye, forteller elevene til NRK.

Les mer på nrk.no

Kan Norge bli fossilfritt i 2040 uten storstilt vindkraftutbygging?

Forside rapport Fossilfritt Norge, Naturvernforbundet
I rapporten "Fossilfritt Norge" går Naturvernforbundet gjennom kraftproduksjon og -behov for å finne svar på spørsmålet "kan Norge bli fossilfritt i 2040 uten storstilt vindkraftutbygging"? Svarer er ja, men det vil kreve en kraftig omstilling. Det kan oppnås ved å fase ut petroleumssektoren innen 2040, kraftig reduksjon av trafikkbehovet samt sterk satsing på energisparing spesielt i byggsektoren. Da er det ikke behov for vindkraft på land ut over det som allerede er under bygging. Dette kaller rapporten miljøscenariet.

tirsdag 29. september 2020

Etiske refleksjonsgrupper for sykepleiere: et "lavterskeltilbud"

nursing_agilemktg1_via_flickr_public_domain.jpg
– Når du står i situasjoner der du trenger en løsning på et etisk problem, nytter det ikke om du kan identifisere problemet ved hjelp av etiske teorier og prinsipper, hvis du ikke kan gjøre noe med problemet. Da er det nyttig å ha en metode eller prosedyre og noen praktiske verktøy du kan bruke. Jeg mener at både kliniske etikk-komiteer og etikkrefleksjonsgrupper bør være en del av «verktøykassen» til sykepleiere.

Klimaomstillingsutvalget: færre nye lisenser, vurder klimarisiko, gjør petroleumsskatt nøytral og omstill oljenæringen

Njord A, Foto: Tom Jervis wikimedia_CC cy 2.0
Innstillingen fra Klimaomstillingsutvalget går inn for en strammere oljepolitikk. Utvalget har vært bredt sammensatt av tidligere og nåværende politikere, næringslivsfolk og akademikere. Anbefalingene kan oppsummeres i fire punkter:

Teknologisk institutt i postboks på Hamar: Tilbyr vitenskapelige diplomer mot betaling

Azab Alaziz-Alhashemi, fra egen LinkedIn-konto
Fra en postboks på Hamar tilbyr Oslo Institute for Science and Technology diplomer eller sertifikater som "norsk ekspert" godkjent av norske myndigheter. Bak det såkalte instituttet står offisielt en businessmann, forfatter og vitenskapsmann ved navn Azab Alaziz-Alhashemi. Han skal være "ekspert fra flere arabiske og europeiske universiteter og institutter innen internasjonal volgiftsrett". 

mandag 28. september 2020

H&M faser ut garn fra kinesisk leverandør med produksjon i tvangsarbeidsleire

Xinjiang kart, wikimedia, lisens CC0, fri bruk - grense til Tajikistan er seinere justert
Det kinesiske konsernet Huafu Fashion eier en fabrikk i Xinjiang-provinsen, der straffarbeidere produsere garn til vestlige kunder. Hennes & Mauritz er blitt skarpt kritisert for å kjøpe garn fra Huafu Fashion, som skal være produsert i deres fabrikk i en av de mange interneringsleirene. Her holdes trolig over en million av lokalbefolkningen uighurer er internert for det kinesiske myndigheter kaller frivillig undervisning og trening. Nå faser H&M ut varer kjøpt fra Huafu Fashion "inntil det kommer mer klarhet over beskyldningene".

fredag 25. september 2020

Ulikheten langt større enn hva statistikken viser

1 mill kr i tusensedler Foto: Nils S Aasheim, Norges Bank, Lisens: CC by-nd 2.0.jpg
Den offentlige statistikken over inntektsforskjellene i Norge viser lavere grad av ulikhet enn den faktiske situasjonen, ifølge en artikkel fra forskere ved SSB. Rolf Aaberge, Jørgen Heibø Modalsli og Ola Lotherington Vestad har analysert både inntektsstatistikkene og regnskapene i norske aksjeselskaper, og kommet fram til at inntektsulikheten i perioden etter 2006 har vært mellom 26 og 65 prosent høyere enn vist i den offisielle statistikken.

torsdag 24. september 2020

Oljefondet med eierandeler i banker mistenkt for bistand til hvitvasking

Hvitvasking. Pxhere.com, lisens: fri bruk CC0
Oljefondet fører stadige samtaler med virksomheter det har eierandeler i. i 2018–19 hadde fondet dialog om hvitvasking med 34 forskjellige banker. Flere av disse er blant storbankene som var nevnt i søndagens FinCen-lekkasje, om banker mistenkt for bistand til hvitvasking.

tirsdag 22. september 2020

Equinor mangeårig partner med svartelistet nettverk i Angola

Sam Pa, lyssky forretningsmann. Foto DR. CC by-sa 3.0
Equinor har siden 1999 eid 13,33 prosent av blokk 31 på angolansk sokkel. Hittil har selskapet solgt olje for 20 milliarder kroner fra blokken. I 2013 kjøpte en av partnerne i blokken, selskapet SSI,  seg opp til 15 prosent. SSI er del av et nettverk av selskaper med uklare, innfløkte eierforhold, og med eierne har base i skatteparadiser som Cayman Islands og Britiske jomfruøyer, foruten Hong Kong. Nettverket har utgangspunkt i den kinesiske forretningsmannen Sam Pa, som bygde seg opp gjennom våpenhandel med en rekke diktatorur rundt i verden, og har operert under en rekke forskjellige navn. 

mandag 21. september 2020

Amerikanske storbanker kan ha bistått svindlere, gangstere og oligarker

PengerEn stort arbeid gjort av internasjonale gravejournalister, der Aftenposten er norsk deltaker, viser at amerikanske storbanker har meldt fra til økokrim-myndighetene en rekke ganger om mistenkelige transaksjoner i enorm størrelse. Bare gjennom norske DnB har det blitt sluset 1 milliard kroner i forbindelse med disse pengetransaksjonene.

Equinor saksøker staten: vil ha redusert skatt

Equinor-rose logo
Equinor er uenig med Oljeskattekontoret, som har bestemt at Equinor Energy har solgt gass til morselskapet Equinor til for lav pris i tidsrommet 2012–2014. Selger-selskapet betaler 78 prosent skatt, mens morselskapet slipper unna med 22 prosent skatt. Slike forskjeller kan oppmuntre selskaper til å oppgi kunstig lave priser ved internfakturering i konsernet – som Oljeskattekontoret mener er tilfellet her.

23.–24.9 - Etikkdagene 2020 (HVL): Det grønne skiftet

Program Etikkdager 2020Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (ESAB) 2020

Det Grønne Skiftet

Gjennom fleire år har Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med Profesjonsetisk nettverk arrangert etikkdagar på HVL sin campus Kronstad. Arrangementet er gratis og ope for alle interesserte. I år blir det også tilgjengeleg via zoom. Sjå lenkjer nedanfor.

fredag 18. september 2020

176 vitenskapelige tidsskrifter borte fra nettet på 10 år

Tusenvis av vitenskapelige artikler  har forsvunnet fra nettet de siste årene, siden Open Access-tidsskriftene de var publisert i også har forsvunnet. En fersk studie fant at 176 tidsskrifter er forsvunnet fra nettet, i den forstand at mindre enn 50 prosent av innholdet forsatt er synlig. En av forfatterne, Mikael Laakso ved Svenska handelshögskolan i Helsingfors, sier til Khrono at de aldri kan være sikre på at noen av tidsskriftene finnes bak betalingsmurer eller på papir.

torsdag 17. september 2020

Forskningsrådets formidlingspris til Anne "Insektenes Dronning" Sverdrup-Thygeson

Anne Sverdrup-Thygeson, cropped, foto Frankie Fouganthin, lisens CC by-sa 4.0

«Vinneren av Forskningsrådets formidlingspris 2020 er en eksepsjonell formidler som har begeistret og opplyst folk flest med sin kunnskap om biologi, insekter og naturens betydning i årevis», skriver juryen i begrunnelsen. De peker på at Sverdrup-Thugeson bevisst har inntatt rollen som "insektenes dronning", og at hun gjennom smittende engasjement har bidratt til at insektene har kommet nærmere oss.

Dette må aldri skje: «Algoritmen sa at jeg skulle sparke deg, men jeg vet ikke hvorfor.»

Geralt: Kunstig intelligens. Pixabay-lisens - fri bruk.
Algoritmer og kunstig intelligens tas stadig mer i bruk til HR-oppgaver av mange virksomheter. Fenomenet har også fått et navn, selvfølgelig engelsk: "management-by-algorithm". Det finnes knapt nok lover eller forskrifter for bruk og analyse av data til slike formål, med et lite unntak for Europa. Christina Colclough er kanskje den fremste eksperten på dette fenomenet i internasjonal fagbevegelse. Hun advarer sterkt mot utviklingen, som går svært raskt.

tirsdag 15. september 2020

Underbetalte bangladeshiske bærplukkere i Norge: Tør ikke reise hjem før de får utbetalt lønn

Jordbærplukker. Foto: pxhere.com. Lisens: fri bruk
45 bærplukkere fra Bangladesh er leid inn gjennom et portugisisk firma av en norsk bonde. De får bare utbetalt 63 kroner timen, selv om laveste lovlige lønn i norsk jordbruk er 123 kroner. Nå er flere av arbeiderne oppsagt, til tross for at arbeidskontrakten ikke er utløpt. De har heller ikke mottatt august-lønnen, og tør ikke reise tilbake til Portugal fordi de er redd for å miste arbeidstillatelsen dersom de ikke får utbetalt lønn og betaler skatt.

UiO-rektor Stølen med sterk advarsel mot digital undervisning

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo advarer mot at nedstenging av studiesteder  vil ha store negative konsekvenser for mange studenter. Som smitteverntiltak vurderer regjeringen å gjøre all undervisning digital ved høyere utdanning. Stølen protesterer på disse planene, og peker på at alt som har øyeblikkelig økonomisk effekt ikke kan prioriteres over langsiktige effekter som økt frafall og dårligere læring ved studiestedene.

mandag 14. september 2020

Equinor ga 420 millionar til forskingssenter i Angola. Ingen ting har skjedd etter nesten ti år

Sonangol building, Luanda (cropped) Foto: Chimpanz APe, CC by 2.0

Det statseigde oljeselskapet Sonangol i korrupsjonsplaga Angola fekk 420 millionar kroner fra Equinor mellom 2011 og 2016. Pengane skulle gå til eit nytt forskingssenter. Fleire andre store oljeselskap overførte òg store "sosiale bidrag" til prosjektet. Men framleis er ingen spade stukke i jorda for å byggje senteret.

NOKUT-direktøren: – ‘Studenterjobs’ bør vurderes i Norge

Kristin Vinje. Foto Kjetil Ree, 2013. CC by-sa 3.0
– Vi bør kopiere danskenes "studenterjobs", skrev Håkon Ugletveit Jahr i Dagens Næringsliv 3. september. Han viste til egne erfaringer som student, da han hadde deltidsjobb som bartender for å spe på økonomien.  Da han seinere studerte i Danmark, oppdaget han at studentene der i landet ikke arbeidet i kassa i nærbutikken eller i barer. Men de arbeidet, både i det offentlige og private i jobber som var relevante for utdanningen de tok – såkalte 'studenterjobs'. Han stiller spørsmålet om hvorfor ikke noe noe lignende prøves ut i Norge.

torsdag 10. september 2020

UiB og Helse Bergen punger ut for å redde skakkjørt TTO

 

Stine Fiksdal, foto: visinnovasjon.no
Vestlandets Innovasjonsselskap VIS gikk med hele 16,5 millioner kroner i minus i fjor. De to hovedeierne Helse Bergen og Universitetet i Bergen må nå gå inn med 7 millioner kroner hver for å berge selskapet. Direktør Anders Haugland har blitt erstattet av Stine Fiksdal, som skal lage en ny strategi for selskapet.

onsdag 9. september 2020

Vil unngå digital undervisning – Høgskulen på Vestlandet leiger storsalen i Sogndal Hotell

Sogndal Hotell, foto: Bjørn Erik Pedersen. Lisens CC by-sa 4.0
Det er rekordmange studentar på Organisasjon og leiing-kurset på HVL Campus Sogndal denne hausten – 175 mot 105 i fjor. Dette ville tvunge høgskulen til å starte heimeundervisning over nettet, om det ikkje var for at høgskulen har gjort avtale med Sogndal Hotell om å leige Storsalen på hotellet til undervisninga.

tirsdag 8. september 2020

Tekna-undersøkelse: halvparten av studentene sliter med å følge undervisningen

Rebekka Lie, Tekna student foto Mikkel Moe / Tekna
Tekna har gjennomført en undersøkelse blant studentmedlemmene sine om hvordan de har det under korona-restriksjonene. Halvparten melder at de sliter med å følge undervisningen. Nesten halvparten melder at de av og til føler seg så nedfor at de trenger å snakke med noen om det. 60 prosent sier de opplever mye stress i studiehverdagen.

Korona: Administrativt ansatte med "døgnkontinuerlig oppmerksomhet"

Ellen Dalen, 2. nestleder, NTL. Foto NTL

Dugnadsinnsatsen under koronaen sliter på mange administrativt ansatte på universiteter og høyskoler. – Mange har klart seg gjennom våren. Nå ser vi at tilstanden ikke er normalisert, og at det fortsatt er mye ekstraarbeid samtidig som mange fortsatt jobber mye hjemmefra, sier Ellen Dalen til Khrono. Hun er andre nestleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

fredag 4. september 2020

Ny bok: H. Nordby, A. Halsa (red.): Verdier i barnevern

Verdier i barnevern, omslag
Verdier i barnevern
diskuter hvordan barnevernarbeid er preget av samfunnsverdier, kulturelle verdier og personlige verdier. Hovedmålet med boka er å bidra til debatt om hvordan rammer, ideologier og moralske oppfatninger kan og bør prege barnevernets arbeid med utsatte barn og unge.

USA: Forsvarssjefen avviser at militæret vil foreta seg noe etter valget

Mark Milley - DoD photo by Marvin Lynchard, U.S. Secretary of Defense, lisens CC-by-2-0

På spørsmål fra to demokratiske kongressrepresentanter avviser USAs forsvarssjef Mark Milley at militæret vil blande seg inn dersom det oppstår strid om resultatet etter presidentvalget i november. Det har oppstått spekulasjoner om president Trump vil godta valgresultatet om han taper. Presidenten bidrar aktivt til spekulasjonene, og demokratenes kandidat Joe Biden har uttalt at han er sikker på at militæret vil ekskortere Trump ut av det hvite hus om han taper, og ikke vil godta resultatet.

torsdag 3. september 2020

17–19.11 NEON-konferansen 2020: Tillitsbasert styring og ledelse i forandringenes tid

NEON-konferansen 2020 arrangeres i år i Oslo 17–19. november. Konferansen planlegges som et fysisk arrangement på OsloMet, godt innenfor de rammer og anbefalinger som gjelder for smittevern. Siden det er umulig å vite noe sikkert om hvordan smittespredningen er når vi kommer til november, har arrangørene beredskap for å på kort varsel kunne legge om til en virtuell konferanse dersom situasjonen krever dette. Endelig program, prising og betingelser er under utarbeidelse og vil snart bli annonsert. 

Minner om frist for abstracts 4. september. For mer informasjon se Call for papers

Mer info på konferansens hjemmeside 

Med oljefondets velsignelse: boliger verden over blir private investeringsobjekter

Sat ud (Kastet ut). Erik Henningsen, 1892.
Av Odd Iglebæk

Sjøl om oljefondet ikke direkte eier og spekulerer i boliger, så er de absolutt en sentral global aktør i såkalt kapitalisering av eiendom. Dessuten, gjennom sin rolle som storaksjonær i Caixabank og Blackstone Mortgage Trust, velsigner de en profittrettet boligpolitikk hvor menneskeretten til trygg bolig ikke er et tema og i verste fall tvinger folk på gata.

onsdag 2. september 2020

Det verste scenariet slår til for issmelting på Grønland og Antarktis

Isfjell ved Grønland, foto pxhere.com. Fri bruk - CC0
Verdenshavene kan stige med over en meter fram til år 2100. En ny studie fra mer enn 100 spesialister tyder på at det verste scenariet fra det internasjonale klimapanelet slår til for issmelting fra Grønland og Antarktis. Om det skjer, vil flere hundre millioner mennesker bli utsatt for oversvømmelser.

torsdag 27. august 2020

Grønt skipsfartsprogram – i ferd med å virkeliggjøres

Grønt Skipsfartsprogram

DNV-GL presenterer Grønt Skipsfartsprogram på sine nettsider. Prosjektet kan nå se tilbake på 5 års virksomhet. Nå tar det tatt fatt på sin fjerde fase, der løsningene skal skaleres opp. Målet er å kutte like mye utslipp som Norge har forpliktet seg til – 40 prosent. Optimismen i Grønt Skipsfartsprogram later til å være betydelig.

Gjennomførte faser er:

Tangen ‘gir bort livsverket’ – blir oljefondsjef

AKO logo
Nicolai Tangen sa på pressekonferansen om den nye avtalen med Norges Bank, at han "gir bort livsverket sitt". Tangen overfører eierskapet i AKO Kapital til AKO Foundation, en veldedig stiftelse han selv har opprettet. Fondsinvesteringene vil han selge, og setter da 5 milliarder kroner i banken. Der har han to milliarder kroner fra før av.

Medbestemmelsesbarometeret: Større institusjoner gir lavere tillit og produktivitet

Kristin Dæhlie. Foto Forskerforbundet

Medbestemmelsesbarometeret for 2020 viser at nivået av tillit påvirkes av hvor stor medbestemmelse man opplever å ha. Dette slår igjen ut på produktiviteten. Samtidig ser man at både følelsen av medbestemmelse og tillit er lavere i store enn i små institusjoner.

tirsdag 25. august 2020

Framlegg om ny registerordning for statstilsette sine økonomiske interesser og verv

Nikolai Astrup. (Utsnitt) Foto Piaprestmo Kredit: nyebilder.no cc-by-sa-3-0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut eit nytt framlegg om registreringsordning for statstilsette sine verv og økonomiske interesser. Eit slikt framlegg blei også sendt ut i 2017. Frist for høyringssvar er 29. oktober.

Korona-smitte på HVL – Rektor: Vi må være forberedt på alt

Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad
24. august var 22 studenter bekreftett smittet av korona i Bergen. Av disse skal trolig 18 være ved Høgskulen på Vestlandet. Ifølge Forskerforum er også studenter ved Universitetet i Bergen og Norges Handeslhøyskole smittet.

mandag 24. august 2020

Korrupsjon i USA: 28 av 33 tiltalte innrømmer svindel for å få barn inn på stjernecollege

University of southern california - foto Bobak Ha-Eri, wikimedia CC by-sa 3.0

I koordinerte aksjoner i 2019 ble flere titalls titalls foreldre og studenter arrestert og anklaget for svindel for å skaffe ungdommene innpass på diverse høyt ansette universiteter og colleger. I dag har 28 av 33 tiltalte foreldre innrømmet skyld. Skandalen ryster universitets-Amerika, og demonstrerer hvordan tykkelsen på lommeboka er blitt svært viktig for å nå de øvre lag av det amerikanske samfunnet.

torsdag 20. august 2020

Først i verden: New Zealand med erklæring om grenser for offentlig bruk av algoritmer

NZ_Police_Motorcycles, Foto '111 Emergency', Wikimedia, CC by 2-0
En stadig økende bruk av algoritmer eller kunstig intelligens i offentlig administrasjon har fått regjeringen i New Zealand til å lansere en erklæring som skal sette standarder for denne bruken. Når avgjørelser basert på kunstig intelligens får direkte konsekvenser for rettighetene til den enkelte innbygger, vil lett tillitten til det offentlige svekkes.

Forsvarets rapport: 53 av 88 sikkerhetsbarrierer sviktet da KNM Helge Ingstad kolliderte

Helge_Ingstad_at_Hanøytangen, Foto Øyvind W. Olsen, Lisens CC by-sa 4-0
Av 88 sikkerhetsbarrierer som ble undersøkt, sviktet hele 53 da KNM Helge Ingstad kolliderte med Sola TS i Hjeltefjorden i november 2018. Forsvarets rapport om hendelsen kommer likevel fram til at "sikkerhetsstyring og sikker drift for Marinens fartøyer på mange områder er vel ivaretatt."

Årsaksforholdet framstilles slik: