torsdag 30. januar 2020

Staten sponser, private investorer tjener på salg av forskningsselskaper

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har investert 170 millioner kroner i 28 oppstartselskaper fra forskningsmiljøer. De private investorene har investert mer enn dette, og høster store gevinster når selskapene blir solgt.

onsdag 29. januar 2020

Norge taus om forhandlingsposisjon om datahandelsavtalen


Attac lanserer en underskriftskampanje for kravet om at regjeringen må offentliggjøre sin posisjon i forhandlingene om internasjonal datahandelsavtale. I 2016 publiserte USA og Japan sine ønsker for en avtale. Regjeringen svarer likevel på forespørsel fra Attac at Norge ikke har noen forhandlingsposisjon i forhandlingene. 


Tidsskrift for Professionsstudier #31 – Call for Papers:


PROFESSIONSFORSKNING: Inden for professionsforskning er der almindelig enighed om, at man ikke kan definere en profession præcist, og at man i stedet beskæftiger sig med de træk, der er karakteristiske for de fleste professio- ner. Fx at en profession betegner en gruppe mennesker med en særlig kunnen, som er baseret på vi- denskab og faglig indsigt. I professionslitteraturen findes en række forskellige definitioner, hvoraf nogle har en funktionalistisk tilgang og derfor forstår professionerne ud fra deres ansvar for løsnin- gen af vigtige funktioner og samfundsopgaver.

One day conference: Leading Higher Education As and For Public Good - How can teaching and learning contribute to a sustainable future?

The five year research project, Formation and Competence Building of University Academic Developers (2015-2020), funded by the Research Council of Norway is celebrating its conclusion.
University of Oslo, May 7, 2020 8:30 AM5:00 PM, Georg Sverdrups hus.

mandag 27. januar 2020

Avisarkiver: – Retriever et monopol som presser prisene i været

Lars Egeland, foto OsloMet
Lars Egeland ved Universitetsbiblioteket på OsloMet advarer i en artikkel på Khrono om at tilgangen til søk i databasen for avisartikler blir forvaltet av et privat kommersielt monopol. Firmaet Retriever gjør nå om på forretningsmodellen, slik at biblioteker ikke lenger kan abonnere på full tilgang til basen deres. Heretter må det betales for hver leste artikkel. For OsloMets del vil det føre til en prisstigning på 170 prosent.

Både OsloMet, UiO, UiB, UiT og NTNU har opprettet abonnement for 2020 med samme beløp som i 2019. Det betyr at tilgangen til basen blir sperret for studenter og ansatte en gang i løpet av våren.

fredag 24. januar 2020

EU støtter norsk forskning på autonome skip med 200 millioner

Frakteskip på Donau. pxfuel.com lisens CC0 - fri bruk
Kanalfrakteskip
Kongsberg Maritime skal installere utstyr for autonom drift av det norsk fôrskipet Eidsvaag Pioneer, som transporterer fôr mellom fabrikk og oppdrettsanlegg for Skretting og Cargill. Det samme skal gjøres på en belgisk kanal-fraktebåt.

torsdag 23. januar 2020

Lagmannsretten: Leiteboring bryter ikke med grunnloven

Njord A-platformen. Tom Jervis via Wikimedia, Lisens CC-by 2.0
Lagmannsretten ga ikke Greenpeace og Natur og Ungdom medhold i saken de har reist mot staten. Miljøvernorganisasjonene hevder at statens utdeling av 40 leiteblokker i 23. konsesjonsrunde er brudd på Grunnlovens paragraf 112:
"Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger."

onsdag 22. januar 2020

Klima: 12 lyspunkter i mørke tider

Flytene vindturbin Goto sakyama flickr foto mmatsuura fri bruk flickrLyspunkter: Mens Australia brenner, publiserer NRK 12 lyspunkter som viser at noen ting tross alt går i riktig retning.

På toppen av lista finner vi nyheten om at Storbritannia i 2019 for første gang fikk mer energi til strømproduksjonen fra fornybare kilder enn fra fossile. Kull, som i 1990 ga 3/4 av energien til strømproduksjonen, er i år redusert til to prosent. Fornybar energi står nå for 43 prosent.

IEA-rapport: Oljeindustrien investerer 1% i fornybart

Troll A-plattformen. Foto: Swinsto101. Lisens: CC by-sa 3.0
Investeringene går fortsatt til fossilt.
Det internasjonale energibyrået IEA la søndag fram en rapport i Davos, som viser at oljeindustrien bare bruker 1 prosent av kapitalutgiftene utenfor kjernevirksomheten til rein energi.

Rapporten finner bare små tegn til endringer i investeringene fra olje- og gasselskapene.  Av de reine investeringen går 5 prosent til fornybar. Ifølge rapporten kan en innsats for å kutte metanlekkasjer fra produksjon og frakt av gass på veien fra bakken til forbrukeren, kutte store klimautslipp.

Les mer på Sysla

fredag 17. januar 2020

Klimaeffekten av CO2 sterkare enn vi har trudd

Skogbrann Australia 2010. Foto 80-trading-40. Lisens CC by-sa 3.0
Berre starten?
Fleire forskargrupper internasjonalt er i ferd med å publisere resultat av forsking som tyder på at varmepådrivet frå auka CO2 i atmosfæren er sterkare enn vi har trudd. Kor mykje sterkare er det stor diskusjon om, men alle dei nye og betre modellane tyder på at temperaturen på jorda vil auke meir enn modellane så langt har synt.

Tysk enighet om tidslinje for avvikling av kull

Garzweiler kullgruve. Foto: Falbisoner. Lisens CC by-sa 4.0
Rikskansler Angela Merkel har blitt enige med lederne for delstatene Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt og Brandenburg om ei tidslinje for utfasing av brunkull- og kullkraftproduksjonen. I nyttårstalen lovte Merkel at hun vil bruke all sin kraft for å få kontroll over klimaendringene.

torsdag 16. januar 2020

Bærekraftsrapportering også mulig for småbedrifter

FNs bærekraftsmål
Den årlige rapporten fra The Governance Group om bærekraftsrapportering fra selskapene på Oslo Børs, viste at bare 14 av 100 selskaper for god karakter. Når situasjonen er så dårlig for store selskaper, er det da mulig for små selskaper å oppnå resultater innen bærekraft og -rapportering?

Universiteter og høgskoler skal konkurrere om grønne punkter

Flyreiser innenlands og utelands er punkter på kortet. Fri bruk, pexels.com
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har lansert et vurderingskort med 9 punkter for vurdering av hvor bærekraftig og miljøvennlig institusjonene driver virksomheten sin. Ifølge ministeren skal ikke institusjonene konkurrere mot hverandre, men "mot klimaendringene".

Dette er de 9 punktene:

tirsdag 14. januar 2020

– Canvas og andre digitale plattformer truer universitetene

skjermdump fra uio.no
Canvas brukes ved UiO
15 nederlandske rektorer har lansert et opprop med tittel "Digitalisering truer universitetet. Det er på tide å sette en grense". Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, deler bekymringen. Flere store kommersielle aktører tilbyr hendige tjenester for utdanningsinstitusjonene, og fristelsen er stor for å benytte disse til rimelige priser. Rektorene nevner Canvas, Blackboard, Turnitin, Coursera og EdX.

mandag 13. januar 2020

NAV-skandalen: 9 varsler gjennom 6 år førte ikke fram

Sigrun Vågeng, Nav-direktør. Foto BBlair via Wikimedia. Lisens CC by-sa 3.0
VG har gått gjennom hundrevis av dokumenter i Nav-skandalen for å avklare hvor tidlig feilpraktiseringen av EØS-regelverket ble varslet. Avisen har funnet 9 konkrete varsler. Det første kom allerede i 2012/13. Henvendelser til Nav og norske myndigheter fra en europeisk domstol, EØS, EFTA, Trygdretten, Nav Klageinstans har ikke ført til endring av praksis. Heller ikke en sak det Storbritannia tapte i EU-retten i en parallell sak, og der Norge engasjerte seg på britisk side, førte til endringer i norsk praksis.

torsdag 9. januar 2020

Etikk i Praksis 2-2019 er publisert

Issue Nr. 2 2019 of Etikk i Praksis – Nordic Journal of Applied Ethics is available.

It can be read without cost or need to log in, here: https://is.gd/les_eip

Innhold:

Introduction: The Ethics of Sustainable Governance
Espen Dyrnes Stabell, May Thorseth, Allen Alvarez, Siri Granum Carson

onsdag 8. januar 2020

– Sogndal, Bø og Volda under hardt press

Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Foto: Harald Groven. Lisens CC by-sa 2.0
Etter 40 år i høgare utdanning fekk Terje Erik Bjelle sjansen til å fordjupe seg og skrive ein rapport, der han kunne ta med eigne røynsler og sjå attende på utviklinga i høgskulesektoren. Rapporten, som er publisert av Høgskulen på Vestlandet, syner at store endringar har skjedd på 50 år. Den norske strukturen med meir enn dobbelt så mange studiestader innan høgare utdanning som Sverige har, er under press. Det gjeld spesielt studiestadene i distrikta.

Nature: Greta Thunberg en av de 10 viktigste for vitenskapen i 2019

Greta Thunberg. Foto: Europaparlamentet. Lisens CC by 2.0
Det prestisjetunge tidsskriftet Nature har kåret Greta Thunberg til en av de ti mest innflytelsesrike for vitenskapen i 2019. Hun deler plassen med 9 framstående vitenskapsfolk. Her er de andre 9:

tirsdag 7. januar 2020

Gullfugl for vertskommunane – tre distriktshøgskular gjennom 50 år

I ein rapport frå Høgskulen på Vestlandet skriv Terje Erik Bjelle at den sentrale politikken i dag er radikalt annleis overfor høgskulane i distrikta, enn det den var på 70-talet. Dei tre høgskulane i Bø, Volda og Sogndal etablert blei etablerte i ei tid då desentralisering var høgt verdsett. Bjelle finn at skulane har tent distrikta sine godt gjennom desse åra. Særskilt har vertskommunane skote gullfuglen:

NAV-skandalen: 78 personer trolig feilaktig dømt

Setteriksadvokaten har presentert en oversikt som tyder på at 78 personer har blitt feilaktig dømt i NAV-skandalen. Det kan være enda flere. Politidistriktene har fått utsatt frist til 20. januar med å gå gjennom aktuelle saker.

NAV og statsråd Hauglie har høstet kritikk for håndteringen av disse sakene. Nå beklager riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at også påtalemyndigheten har vært "for slapp" i håndteringen av NAV-sakene.

Les mer på NRK.no

mandag 6. januar 2020

To essay: tillit under press i arbeidslivet

Illustrasjon Mohamed Hassan, Pixabay lisens
I førekant av Sosiologforeininga sitt Vinterseminar publiserer Sosiologen fleire tekstar som tek for seg omgrepet tillit frå ulike vinklar og samahengar.

For 20 år sidan var Tor Halvorsen med å starte eit større prosjekt i Sør-Afrika om tillit og risiko. Utgangspunktet for prosjektet var at Noreg er eit høgtillitsland, og at Sør-Afrika er det motsette. Innbakt i både prosjektet og i deltakarane sine hovud var føresetnaden at Sør-Afrika måtte tileigne seg høgare nivå av tillit i samfunnet, og nærme seg "den nordiske modellen", om landet skulle vere i stand til å gjennomføre naudsynte endringar.

fredag 3. januar 2020

Skal forske på statens legitimitet under angrep fra ultrakonservative

Professor Marit Skivenes, Universitetet i Bergen
Forskere ved SV-fakultetet i Bergen har gått av med forskningsmidler for 12 millioner kroner fra Norges forskningsråd. Midlene skal gå til et prosjekt som skal undersøke hva som skjer med legitimiteten til velferdsstaten når det mobiliseres fra ultrakonservative og religiøse grupper på tvers av land, mot sosiale og politiske rettigheter. Prosjektleder Marit Skivenes peker spesielt på demonstrasjonene i flere europeiske land mot det norske barnevernet.

torsdag 2. januar 2020

No tek finansnæringa klima på alvor

Flom 2013, Hønefoss. Foto Holav, via Wikipedia. Lisens CC by-sa 3.0
Klimarisiko blir teke stadig meir på alvor av finansnæringa. – Selskapa prøver å finne ut av korleis dei kan tene pengar i ei framtid med lågare klimautslepp, seier Cicero-direktør Kristin Halvorsen til NRK.no.