onsdag 22. januar 2020

IEA-rapport: Oljeindustrien investerer 1% i fornybart

Troll A-plattformen. Foto: Swinsto101. Lisens: CC by-sa 3.0
Investeringene går fortsatt til fossilt.
Det internasjonale energibyrået IEA la søndag fram en rapport i Davos, som viser at oljeindustrien bare bruker 1 prosent av kapitalutgiftene utenfor kjernevirksomheten til rein energi.

Rapporten finner bare små tegn til endringer i investeringene fra olje- og gasselskapene.  Av de reine investeringen går 5 prosent til fornybar. Ifølge rapporten kan en innsats for å kutte metanlekkasjer fra produksjon og frakt av gass på veien fra bakken til forbrukeren, kutte store klimautslipp.

Les mer på Sysla