torsdag 23. januar 2020

Lagmannsretten: Leiteboring bryter ikke med grunnloven

Njord A-platformen. Tom Jervis via Wikimedia, Lisens CC-by 2.0
Lagmannsretten ga ikke Greenpeace og Natur og Ungdom medhold i saken de har reist mot staten. Miljøvernorganisasjonene hevder at statens utdeling av 40 leiteblokker i 23. konsesjonsrunde er brudd på Grunnlovens paragraf 112:
"Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger."
Retten forkaster miljøorganisasjonene sin anke av tingrettens dom, og skriver i pressemeldingen:
"Ved den konkrete vurderingen kom lagmannsretten, som tingretten, til at vedtaket ikke innebar brudd på Grunnlovens § 112."

– Vi vinner i Høyesterett eller utenfor

Miljøorganisasjonene vinner likevel fram på enkelte flere punkter enn i tingretten. – Lagmannsretten konstaterer, som tingretten, at miljøparagrafen er en rettighet. Det er viktig. I tillegg går de lengre på to punkter, og sier for det første at utslippene fra eksportert norsk olje er relevant i vurderingen – det er kjempeviktig – og for det andre at saken er prinsipielt viktig ved ikke å idømme sakskostnader, kommenterer Frode Pleym i Greenpeace.
– Konklusjonen fra vår side, på grunn av at lagmannsretten sier miljøparagrafen er en rettighet og eksportert olje er relevant, er at oljeleting burde kjennes ugyldig. Det tar vi videre til Høyesterett, fortsetter Pleym.

Les mer på E24