torsdag 27. februar 2020

Rapport forteller om "mye frustrasjon" ved HVL etter fusjonen

En forskningsrapport fra NIFU om følgene av fusjonen ved HVL er klar. Følgeevalueringen av fusjonen viser at den formelle organiseringen er i ferd med å finne sin form, men det gjenstår arbeid med å utvikle felles kultur og god kommunikasjon i en mye større organisasjon med til dels lange vertikale linjer og geografiske avstander. På tross av en krevende fusjonsprosess har HVL flere gode resultater innen forskning, utdanning og samhandling.

Rapport: Juling som svar på krav om utbetaling av lønn

Foto: F. Berkelaar. Lisens-CC by-SA 2.0
Det blir stadig mindre uvanlig at arbeidsgivere svarer på krav om utbetaling av lønn med å gi den ansatte juling, sende torpedoer på han, eller true familien. Dette forteller Lars Mamen i fra Fair Play Bygg i Oslo og omegn til VG.

Klassiske historier om kjeder av kontraktørselskaper som dekker over uakseptable tilstander, florerer fortsatt. Det er gjerne private oppdragsgivere som slår til på urimelig billige priser for å pusse opp deler av hus eller leilighet. Bak de attraktive prisene, skjuler det seg stadig ikke sjelden vold og organisert krimilalitet.

mandag 24. februar 2020

AP-nei til grunnrenteskatt på fiskeoppdrett – vil ha kommunal avgift

Torskefjorden, Senja. Foto Ximonic Simo Räsänen. Lisens CC by-sa 4.0
Arbeiderpartiet sier nei til Lakseskatteutvalgets forslag om grunnrenteskatt på fiskeoppdrett. For å sikre inntekter til vertskommunene, foreslår i stedet partiet arealavgift eller produksjonsavgift for næringen.

mandag 17. februar 2020

Tidligere etikkombud i USAs regjering: – Kan ikke overdrives hvor farlig dette er

Trump. Foto: Gage Skidmore Peoria via Wikimedia. Lisens cc by-sa 2.0
– En korrupt autoritær og håndlangerne hans bruker justisdepartementet som skjold, samtidig som de svinger sverdet over politiske rivaler. Det er umulig å overdrive hvor farlig dette er, twitrer Walter Shaub, tidligere etikkombud i den amerikanske regjeringen, om at justisministeren griper inn i straffeutmåling i saka mot Trumps venn Roger Stone. Stone er kjent skyldig i alle tiltalepunkter i en rettssak med bakgrunn i etterforskningen av mulig samrøre mellom Trumps valgkampanje og Russland.

1.100 tidligere justis-embedsmenn med protestbrev mot USAs justisminister

William Barr. Foto US Government. Fri bruk.
William Barr
Rettssaka mot Roger Stone, tidlegare rådgjevar for president Donald Trump, har utløyst eit protestbrev frå 1.100 tidlegare statsadvokatar og tilsette i det amerikanske justisdepartementet mot det dei kallar "uhøyrt" og "opprørande" innblanding frå justisministeren i rettssaka mot Stone.

fredag 14. februar 2020

Frykter sosial dumping i offshore-næringen

Skoltegrunnskaien, supplyskip. Foto Tore Sætre wikimedia. Lisens cc-by-sa-4.0
Skoltegrunnskaien, supplyskip.
Foto Tore Sætre wikimedia.
Lisens cc-by-sa-4.0
ConocoPhilips har signer en 155-dagers kontrakt med supplyskipet Evita 2. Dette skipet er registrert på Kypros, men mannskapet er bulgarsk, og arbeider for halv lønn av norske sjølfolk på supplyskip. Eier av skipet er Ugland Offshore i Grimstad.

– Dette er ille. Det blir ikke arbeidsplasser for norske sjøfolk hvis det fortsetter på denne måten, sier Stian Grøthe i Sjømannsforbundet til VG.

Sentralbanksjef Olsen: Bare ett hensyn for oljefondet – verdiøkning

Øystein Olsen Foto: Tore Sætre,
Wikimedia, CC by-sa 4.0
Sentralbanksjef Øystein Olsen advarte i årstalen sin politikerne mot å tro at vi er rikere enn vi er. Oljefondet er nå over 10.000 milliarder kroner, og har tredoblet seg det siste tiåret. Det skyldes hovedsakelig at fondet har steget mye i verdi. Men en fjerdedel av verdistigningen skyldes at krona er blitt mindre verdt.

torsdag 13. februar 2020

Norske skip hogges fortsatt på strender i Sør-Asia

Skipshogging ved Chittagong 2008. Foto: Stéphane M Grueso, via Wikipedia. Lisens CC by-sa 2.0
Den norske oljetankeren Navion Scandia endte i fjor sine dager på ei strand ved Chittagong i Bangladesh. Det er det fjerde skipet fra Teekay Norway i Stavanger som på kort tid har blitt hogd opp på sørasiatiske strender. Det er forbudt i Norge å sende skip til opphogging på verft som ikke er godkjente av EU. Likevel fortsetter denne trafikken.

mandag 10. februar 2020

Klimakur 2030: Slik kan Noreg kutte utsleppa

Fra rapporten Klimakur 2030, Miljødirektoratet
31. januar publisert Miljødirektoratet rapporten Klimakur 2030, som er ei omfattande utgreiing av ei lang liste med tiltak som kan gi naudsynt effekt til at Noreg skal klare å kutte 50 prosent av klimautsleppa i kvotepliktig i kvotefri sektor i 2030.

energiogklima.no tek Anders Bjartnes eit raskt oversyn over tiltaka. Det einskildtiltaket som kan gi størst utsleppskutt, er kutt i forbruket av raudt kjøtt. Det er også eit billig tiltak, men Bjartnes meiner likevel det kan bli vanskeleg å få gjennomført, fordi det krev endring i atferd hos forbrukarane.

torsdag 6. februar 2020

Første "Global Sustainable Development Report" er klar: The Future Is Now

Ei uavhengig forskergruppe på 15 eksperter, utnevnt av Generalsekretæren i FN, har lagt fram den første fire-årige rapporten om bærekraftig utvikling. Rapporten har fått tittelen "The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development"

Rapportene har bakgrunn i Rio + 20, der medlemstattene la grunnlaget for 2030-agendaen og FNs bærekraftsmål.

Les mer om rapporten, og last den ned fra FN

New report is presented: "SDG - Quality in higher education: Developing a platform for sharing of ideas and practices within the universities"

Tomorrow, Friday February 7th, the report from a SDG working group under the National Committee for Cooperation with Agenda 2030 in the university sector, is presented at the Bergen SDG conference.

tirsdag 4. februar 2020

Ny rapport: "Skipsfartens utslipp må i null i 2050"

Frakteskip. Lisens: fri bruk, CC0, fra pxhere.com
Internasjonal skipsfart har utslipp større enn Tyskland, på 800-900 millioner tonn. Parisavtalen forutsetter at verden når nullutslipp i 2050, mens FNs sjøfartsorganisasjon har satt seg mål om å bare halvere utslippene innen dette året.

I rapporten Skipsfartens utslipp må i null i 2050 fra Norsk Klimastiftelse blir skipsfartens klimaproblemer og mulige løsninger grundig gjennomgått.

Les mer på Norsk Klimastiftelse

Slaktebåten Norwegian Gannet får redusert offentlig støtte

Norwegian Gannet. Foto Cavernia, via Wikipedia. Lisens CC by-sa 4.0
Den omstridte slaktebåten Norwegian Gannet har fraktet 31 prosent mindre fisk enn planlagt. Derfor får båten redusert den offentlige støtten. Støtten fra Kystverket blir nå redusert fra 20,1 millioner kroner for de første tre åra til 13,9 millioner.

I følge rederiet er det tekniske innkjøringsproblemer med båten. De mener det er ‘teoretisk mulig’ å hente inn igjen det reduserte kvantumet seinere i perioden. Båten slakter og frakter fisk fra norske oppdrettsanlegg til levering i Hirtshals i Danmark.

Les mer på Sysla

mandag 3. februar 2020

Bergen 6.2.: "Fra preik til praksis" – Åpent møte om ny åpenhetslov

Bergen Næringsråd logo
Bergen Næringsråd  arrangerer i samarbeid me Raftostiftelsen åpent møte: 
Hver dag skjer det grove menneskerettighetsbrudd fordi bedrifter er uaktsomme. Nå kan det komme strengere krav om full åpenhet om hvem bedriften din handler med og hvordan bedriften arbeider med aktsomhetsvurderinger. Møt bedrifter og internasjonale eksperter som deler sine erfaringer.

Problemstillinger som berøres på møtet

Programmet er klart for workshop 5.2.2020: Ansvarlige profesjoner: Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjonskunnskap?

Programmet er klart! Profesjonsetisk Nettverk arrangerer workshop som en del av SDG-konferansens Day Zero i Bergen 5.2.2020 med tema
Ansvarlige profesjoner: Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjonskunnskap?

Workshopen foregår i Maos Lille Røde i Det akademiske kvarter, Olav Kyrres gate 49, kl 15-16.30, og er den del av Day Zero – dagen før den store SDG-konferansen som arrangeres av Universitetet i Bergen.

Se program nedenfor