torsdag 6. februar 2020

Første "Global Sustainable Development Report" er klar: The Future Is Now

Ei uavhengig forskergruppe på 15 eksperter, utnevnt av Generalsekretæren i FN, har lagt fram den første fire-årige rapporten om bærekraftig utvikling. Rapporten har fått tittelen "The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development"

Rapportene har bakgrunn i Rio + 20, der medlemstattene la grunnlaget for 2030-agendaen og FNs bærekraftsmål.

Les mer om rapporten, og last den ned fra FN