torsdag 13. februar 2020

Norske skip hogges fortsatt på strender i Sør-Asia

Skipshogging ved Chittagong 2008. Foto: Stéphane M Grueso, via Wikipedia. Lisens CC by-sa 2.0
Den norske oljetankeren Navion Scandia endte i fjor sine dager på ei strand ved Chittagong i Bangladesh. Det er det fjerde skipet fra Teekay Norway i Stavanger som på kort tid har blitt hogd opp på sørasiatiske strender. Det er forbudt i Norge å sende skip til opphogging på verft som ikke er godkjente av EU. Likevel fortsetter denne trafikken.


Navion Scandia har tjenestegjort siden 1998 med oljefrakt på norsk sokkel. Teekay solgte i november 2018 skipet til et Monaco-selskap, som skiftet flagg og navn. Etter et par måneder ble skipet igjen solgt, fikk nytt navn og flagg, og endte opp på stranda i Chittagong.

Teekay Shipping melder i epost til Stavanger Aftenblad at selskapet ikke har gjort noe galt, siden salgskontrakten skal ha inneholdt en bestemmelse om at Teekays regler skulle følges dersom det ble solgt videre. Teekay hevder at de er ført bak lyset av kjøperne.

Hittil i år har 9 menn omkommet under opphogging av skip i Chittagong.

Les mer på Sysla Maritim