tirsdag 4. februar 2020

Ny rapport: "Skipsfartens utslipp må i null i 2050"

Frakteskip. Lisens: fri bruk, CC0, fra pxhere.com
Internasjonal skipsfart har utslipp større enn Tyskland, på 800-900 millioner tonn. Parisavtalen forutsetter at verden når nullutslipp i 2050, mens FNs sjøfartsorganisasjon har satt seg mål om å bare halvere utslippene innen dette året.

I rapporten Skipsfartens utslipp må i null i 2050 fra Norsk Klimastiftelse blir skipsfartens klimaproblemer og mulige løsninger grundig gjennomgått.

Les mer på Norsk Klimastiftelse