tirsdag 4. februar 2020

Slaktebåten Norwegian Gannet får redusert offentlig støtte

Norwegian Gannet. Foto Cavernia, via Wikipedia. Lisens CC by-sa 4.0
Den omstridte slaktebåten Norwegian Gannet har fraktet 31 prosent mindre fisk enn planlagt. Derfor får båten redusert den offentlige støtten. Støtten fra Kystverket blir nå redusert fra 20,1 millioner kroner for de første tre åra til 13,9 millioner.

I følge rederiet er det tekniske innkjøringsproblemer med båten. De mener det er ‘teoretisk mulig’ å hente inn igjen det reduserte kvantumet seinere i perioden. Båten slakter og frakter fisk fra norske oppdrettsanlegg til levering i Hirtshals i Danmark.

Les mer på Sysla