fredag 27. mars 2020

Gro Harlem Bruntland i september: – Det er på tide med handling for å hindre at utbrudd brer seg

Gro Harlem Brundtland 2009. Foto GAD via wikimedia. Lisens CC by-sa 3-0
Gro Harlem Bruntland fikk rett raskere enn hun kunne ane da hun sa dette i september: – Det er på tide med handling, som må omfatte økt regional, nasjonal og internasjonal finansiering, for å hindre at utbrudd sprer seg. Ledere må ta affære for å være forberedt for å kunne svare bredt og raskt på en nødssituasjon.
Uttalelsen falt sa hun da hun la fram en rapport fra et ekspertpanel som skulle vurdere om verden var rustet til å møte en pandemi i lys av lærdommene fra SARS- og ebola-epidemiene de siste åra.

Ny sjef i oljefondet har milliarder i skatteparadis

AKO Capital logo
Den nye sjefen for Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, heter Nicolai Tangen. Han er idag sjef og kontrollerende partner for hedge-fondet Ako Capital, som er registrert på Cayman-øyene – et kjent skatteparadis. Tangen har også plasser milliarder av sin egen formue på Cayman-øyene. SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier til NRK at skatteparadis er en trussel må det internasjonale økonomiske systemet.

onsdag 25. mars 2020

– Annonseindustrien med omfattende og systematiske lovbrudd gjennom mobilapper

Illustrasjon: Forbrukerrådet
Illustrasjon: Forbrukerrådet
Forbrukerrådet  ga i januar ut rapporten "Out of Controlsom undersøker hvordan sosiale mobilapper behandler persondata. Konklusjonen i rapporten er at annonseindustrien bedriver "omfattende og systematiske lovbrudd", der det særlig er personvernlovgivningen gjennom den europeiske GDPR-forordningen det syndes mot.

Finanstilsynet ber om forskrift mot utbytte fra finans

Virus. Pixabay-lisens - fri bruk.
Finanstilsynet ber departementet fastsette ene forskrift som krever at banker og forsikringsforetak inntil videre ikke betaler utbytte for 2019. Tilsynet har tidligere bedt bankene og forsikringsselskapene om å avstå fra å betale ut utbytter. «Situasjonen er ekstraordinær. Bankene kan bli påført betydelige tap», skriver tilsynet i brevet til Finansdepartementet.

fredag 20. mars 2020

Dramatiske etikkvalg i notat frå Helsedirektoratet

Covid-19, bilde: TheDigitalArtist. Pixabay-lisens
Helsedirektoratet la i går fram notatet "Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien". Mange uttala seg sterkt kritisk til eit punkt i ein tidlegare versjon av notatet, der det var sett ei klår grense ved 60 og 80 år for prioritering av helsehjelp for koronaviruset dersom helsevesenet blir sterkt overbelasta under pandemien.

onsdag 18. mars 2020

Bedrifter revurderer utbetaling av utbytte. Men Telenor gir 12 milliarder.

1 mill. kr i tusen-sedler. Foto Norges Bank/Nils S. Aasheim. Lisens CC 2.0 by-nd (no derivaties)
Styret i Telenor vil foreslå å betale ut 12,4 milliarder kroner i utbytte på generalforsamlingen i mai. Telekom-bransjen er foreløpig ikke hardt rammet av korona-pandemien. Men Finanstilsynet ber banker og forsikringsselskaper å revurdere utbetaling av utbytte for å ha reserver klar når den varslede krisa slår inn over landet.

Siden 2015: Smittevern i Folkehelseinstituttet kuttet med 10 prosent

Virus. Bilde: mattthewafflecat via pixabay. Pixabay lisens
Regjeringens reform for avbyråkratisering og effektivisering (ABE) har redusert kapasiteten på smittevernsarbeidet i Folkehelseinstituttet (FHI). Tallene kan tyde på omlag 10 prosent redusert bemanning – fra 280 til 258 ansatte – fra 2015 til i dag.

tirsdag 17. mars 2020

HVL-professor: – Tilliten er truet i akademia

Bully. Mohamed Hasan. Lisens: Pixabay lisens
Professor Hege R. Eriksen ved HVL er bekymret for at ledelse blir for lavt prioritert i de nyfusjonerte, til dels "underlige" konstallasjonene som er etablert gjennom fusjonsbølgen i høgskolesektoren. Eriksen lufter i et innlegg i Bergens Tidende sine bekymringer over dårlig ledelse og for mye fokus på kontroll overfor forskere. Forskere som hun mener yter mer enn full arbeidstid av seg selv.

mandag 16. mars 2020

UTSATT: Etikkdager 2020 ved HVL 26.3 og 1.4: Det grønne skiftet


Etikkdagene på Høgskulen er utsatt til høsten. Arrangementet skulle gått av stabelen 26. mars og 1. april. Alle forelesninger er gratis og åpne for alle interesserte.

Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (ESAB) 2020

Det grønne skiftet


Ispedd noen andre utfordringer for ESAB

Simon Malkenes blir skuleforskar

Simon Malkenes i Dagsnytt18. Skjermdump, NRK.
Simon Malkenes i Dagsnytt-18-
studio, NRK, 5.3.2018.
Khrono har gjort helgeintervju med Simon Malkenes, lektoren som ikkje let seg teie i hel i Oslo-skulen. Malkenes har teke til på eit php-stipend i prosjektet Privatisering i og av utdanning ved lærarutdanninga på NTNU.

Apple får fransk bot på 1.1 milliard euro

Franske konkurransemyndigheter har gitt Apple-konsernet 1,1 milliarder euro i bot for å ha lagd karteller i distribusjonsnettverket sitt. De to Apple-forhandlerne Tech Data og Ingram Micro fikk henholdsvis 76,1 og 62,9 millioner euro i bot i samme sak, for å ha avtalt med Apple å ikke konkurrere på pris.

tirsdag 10. mars 2020

Ny bok: Children's Exploration and Cultural Formation

Hedegaard, Mariane, Eriksen Ødegaard, Elin (Eds.): Children's Exploration and Cultural Formation. Springer 2020. The open access book Children's Exploration and Cultural Formation examines the educational conditions that support cultures of exploration in kindergartens. It conceptualises cultures of exploration, whether those cultures are created through children’s own engagement or are demanded of them through undertaking specific tasks within different institutional settings. It shows how the conditions for children’s exploration form a web of activities in different settings with social relationships, local landscapes and artefacts.

– Økonomisk vekst i rike land gir klimakrise og økonomisk kollaps

Fra global development index. Blå er bra, rødt er dårlig.
– Det er lite sannsynlig at vekst i BNP kan frakobles ressursbruk og CO2-utslipp globalt. Dette skriver tre professorer i en artikkel på Energi og Klima, der de viser til flere nye studier som viser at det globale overforbruket av ressurser øker – symbolsk demonstrert ved at "Global overshoot day" i år er en dag tidligere enn i fjor. Dette er den dagen da årets "budsjett" for bærekraftig forbruk er brukt opp.

fredag 6. mars 2020

INN: Ny bachelorgrad i berekraftsøkonomi

Berekraft - image by Innov8social - flickr-com - lisens cc-by-2-0
Høgskolen i Innlandet lanserer eint heilt nytt bachelorstudium til hausten – Berekraftsøkonomi. Studiet er oppretta etter at det syner seg vere bruk for slik kompetanse i næringslivet. Studiet inneheld dei obligatoriske faga for å kunne gå vidare på master i økonomi og administrasjon, og for siviløkonomstudiet. Men heile 82,5 studiepoeng, eller nesten 1,5 år, er sett av til studie av berekraft.

Koronaviruset kutta kinesiske klimautslepp med ein fjerdedel

Arkivbilde Beijing. Fra needpix.com. Lisens CC0, fri bruk
Dei kinesiske utsleppa av klimagassar er redusert med med rundt 25 prosent dei siste to vekene av februar. Bilete frå NASA viser at lufta over Kina er generelt langt reinare enn normalt, etter at mykje av næringsliv har stengt ned underepidemien. Men i Beijing er lufta som normalt, fordi stålverka går som vanleg, og vindretninga fører til opphoping av forureining over byen.

Rådgjevar for Greenpeace i Kina, Li Shuo, trur ikkje reduksjonen vil gje særlig varig effekt, fordi produksjonen vil gå på høggir når pandemien er over.

Les meir på NRK.no

torsdag 5. mars 2020

Skyhøye insulinpriser fører til dødsfall i USA

Insulin, bilde fra Pxhere.com. Lisens CC0, fri bruk
Prisene på medisin er til dels svært høye i USA, og spesielt har insulin-priser gått i været. Det amerikanske helsevesenet er basert på private forsikringer, og mange har ikke råd til dyre forsikringer. Da har de heller ikke råd til de dyre medisinene. Nyheter forteller nå at flere har dødd på grunn av manglende insulin-injeksjoner.  Det koster bare noen få doller å produsere en dose insulin, men prisen i USA ligger nå mellom 300 og 500 dollar.

Helse er blitt en av de viktigste sakene i den amerikanske valgkampen.

Les mer på nrk.no

Svenske akademia diskuterer retningslinjer for ‘ansvarlig internasjonalisering’


foto: iStock
Et sett med retningslinjer for ‘ansvarlig internasjonalisering’ blir foreslått av  STINT Sveriges stiftelse for internasjonalalt samarbeid innen forskning og høyere utdanning. Retningslinjene skal diskuteres på et seminar STINT arrangerer i Stockholm 23. mars.

Bergen 11.3: Markedstenkning og markedsgjøring innen høyere utdanning

I følge arrangørene blir dette en enkel lunsj med tanker og prat om kompliserte saker:

Markeds-markene gnager i vei – også innen høyere utdanning og forskning.