torsdag 5. mars 2020

Bergen 11.3: Markedstenkning og markedsgjøring innen høyere utdanning

I følge arrangørene blir dette en enkel lunsj med tanker og prat om kompliserte saker:

Markeds-markene gnager i vei – også innen høyere utdanning og forskning.

Noen av oss hadde en diskusjon i høst med utgangspunkt i boken: Markedsfundamentalismen – de rikes revolusjon.

Finnes det sammenhenger mellom:

Finansieringssystemer, kunnskaper og forskningsresultaters varekarakter, privat andel av høyere utdanning, privat finansiert oppdragsforskning, hvem som eier bygningsmassen, tilsettingsforhold, lønnssystemer, konkurranseideologi, syn på ledelse, menneskesyn, tellekanter, publiseringspoeng, produksjon av studiepoeng …?

… eller er vi i overkant opptatte av å konstruere konspirasjoner?

Dersom vi mener at det er noen tunge samfunnsstrømmer som trenger inn på høyskoler og universiteter – orker vi å gjøre motstand? I så fall kan vi kanskje møtes senere for å gruble over hvordan.

Høgskulen på Vestlandet
Onsdag 11. mars kl. 12. (Vi har rommet til 14, men avslutter selvsagt når det passer)
Rom: A331

Trond Hofvind, Arne Klyve og Berit Bareksten