onsdag 25. mars 2020

Finanstilsynet ber om forskrift mot utbytte fra finans

Virus. Pixabay-lisens - fri bruk.
Finanstilsynet ber departementet fastsette ene forskrift som krever at banker og forsikringsforetak inntil videre ikke betaler utbytte for 2019. Tilsynet har tidligere bedt bankene og forsikringsselskapene om å avstå fra å betale ut utbytter. «Situasjonen er ekstraordinær. Bankene kan bli påført betydelige tap», skriver tilsynet i brevet til Finansdepartementet.


I følge tilsynet er det sjokket som har rammet økonomien av en helt annen karakter enn vi har opplevd i tidligere finanskriser. «En forskrift om tilbakeholdelse av overskuddsmidler for 2019 kan senere i år oppheves dersom hensynet til finansiell stabilitet tillater det», heter det.

Les mer på E24