tirsdag 17. mars 2020

HVL-professor: – Tilliten er truet i akademia

Bully. Mohamed Hasan. Lisens: Pixabay lisens
Professor Hege R. Eriksen ved HVL er bekymret for at ledelse blir for lavt prioritert i de nyfusjonerte, til dels "underlige" konstallasjonene som er etablert gjennom fusjonsbølgen i høgskolesektoren. Eriksen lufter i et innlegg i Bergens Tidende sine bekymringer over dårlig ledelse og for mye fokus på kontroll overfor forskere. Forskere som hun mener yter mer enn full arbeidstid av seg selv.

Eriksen skisserer tre prinsipper for ledelse av kunnskapsarbeidere:
  • Ikke gå i veien.
  • Du kan ikke styre i blinde.
  • Vær ærlig.
For mye styring, kontroll og mistillit fører til at forskerne også mister tillit til ledelsen.

– Fellesskapet med andre forskere og fagmiljø kan være sterkere enn lojaliteten til egen organisasjon. Dette er blitt enda tydeligere i disse fusjonstider, hvor lojaliteten fra institusjonene til fagmiljø og ansatte oppleves som sterkt svekket, skriver Eriksen.

Les mer i Bergens Tidende