tirsdag 10. mars 2020

– Økonomisk vekst i rike land gir klimakrise og økonomisk kollaps

Fra global development index. Blå er bra, rødt er dårlig.
– Det er lite sannsynlig at vekst i BNP kan frakobles ressursbruk og CO2-utslipp globalt. Dette skriver tre professorer i en artikkel på Energi og Klima, der de viser til flere nye studier som viser at det globale overforbruket av ressurser øker – symbolsk demonstrert ved at "Global overshoot day" i år er en dag tidligere enn i fjor. Dette er den dagen da årets "budsjett" for bærekraftig forbruk er brukt opp.

For Norges del er budsjettet brukt opp allerede 12. april. Forfatterne Gunnar Kvåle, Carlo Aall og Hans Martin Seip viser videre i artikkelen til en artikkel av samfunnsforskeren Jason Hickel der han viser at den nordiske modellen ikke lenger er noe forbilde for fattige land når det gjelder økologisk bærekraft. Norge er blant verdens dårligste i bærekraftig forbruk på en indeks der en også tar med import av varer fra det globale sør.

Regjeringen satser likevel fortsatt på grønn vekst som oppskrift for hvordan vi skal avverge klimakrisen.

Les mer på Energi og Klima