mandag 27. april 2020

Her er Tangens investeringer

Cayman Islands flagg, CC00, Wikimedia
Cayman Islands, havn for mye av
Tangens investeringer.
Påtroppende sjef i oljefondet Nicolai Tangen har overlevert ei liste til Norges Bank over ale sine investeringer gjennom AKO-fondene, som han eier. Tangen har opplyst at investeringene utgjør om lag 2,5 milliarder kroner i bankinnskudd og 4,5 milliarder kroner i fond.

torsdag 23. april 2020

Slyngstad med unnskyldning overfor ansatte

Yngve Slyngstad. Foto Bair175. Lisens CC by-sa 3.0
– Jeg er virkelig, virkelig lei meg, skriver Yngve Slyngstad i en melding til sine ansatte på internnettet i Norges Bank.  deltok på Nicolai Tangen sitt "drømmeseminar" i Philadelphia i fjor høst. Han var bare med på tilbaketuren på innleid luksusfly, men deltok ellers på hele seminaret. Tangen, som etter planen skal ta over som sjef i oljefondet, har offentliggjort regnskapet for seminaret. Det viser at hver deltaker som var med på "hele pakka" fikk sponset kr 160.000 kroner i utgifter til seminar, reise, mat og konserter av Tangen.

Oslomet/SPS: Forskerkurs i profesjonsteori og kvalitative metoder i høst

Høgskolen i Oslo. Fri bruk CC0, Wikipedia
Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet – storbyuniversitetet tilbyr forskerkurs i profesjonsteori (10 STP) og Kvalitative metoder (10 STP) i høst:

onsdag 22. april 2020

NINA-rapport foreslår "Naturkur"-utredning: "Klimakur" kan ødelegge naturens karbonlagre

Kraftledninger Fortun-Årdal. Foto NVE. Lisens CC by-sa 2.0
Kraftledning Fortun-Årdal.
Den nye rapporten Karbonlagring i norske økosystemer fra NINA peker på viktige inkonsekvenser i tiltakene i Klimakur-utredningen. Gjennomgående kritiseres Klimakur for å unnlate å vurdere betydningen av naturens evne til karbonfangst og -lagring, og at tiltakene derfor kan komme i skade for å ødelegge naturlige karbonlagre, selv om hensikten er å hindre utslipp av klimagasser.

DNV-GL: 5 ganger global klimaeffekt av norske el-biler

Nissan Leaf. Foto Vauxford via Wikipedia. Lisens CC by-sa 4.0
DNV GL har gjort beregninger av klimaeffekten av norske elbiler nasjonalt og globalt. De kommer fram til det overraskende svaret at den globale effekten er fem ganger så stor som den nasjonale. Det betyr i så fall at norsk elbil-politikk slett ikke er så dyr som den har vært kritisert for å være.

mandag 20. april 2020

Tangen spanderte luksusreise på næringslivstopper, regjeringsadvokat og oljefondsjef

$1 mill til Sting for konserten.
Foto Piotr Drabik. CC-by 2.0
Få månedere før Nicolai Tangen ble ansatt som ny sjef i Statens pensjonsfond utland (populært kalt oljefondet), spanderte han en eventyrlig tre-fire dagers luksusreise til Philadelphia for 130 topper innen hovedsaklig engelsk, amerikansk og norsk nærings- og samfunnsliv. Blant de 30 norske gjestene som deltok var leder i oljefondet Yngve Slyngstad, tidligere rådgiver i Norges Banks etiske komite Henrik Syse, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, Norges FN-ambassadør Mona Juul og daværende næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen.

fredag 17. april 2020

Personvern i koronaens tid: Kritikk mot 'Smittestopp'-appen

Folkehelseinstituttet har lansert sin app Smittestopp, men den blir møtt med kritikk. Flere mener at appen høster unødvendig mye data. Den korte testfasen gjør at den appen blir mistenkt for å være usikker og uferdig.

Usikker lagring av persondata hos Microsoft?

Lagringen på Microsofts datasenter i Irland blir også kritisert, siden det er utenfor norske myndigheters kontroll. I 2017 kritiserte Edward Snowden Microsoft for å tillate den amerikanske overvåkingen NSA å hacke ei bakdør til programvare på amerikanske sykehus, som i sin tur ble utnyttet av kriminelle hackere til å ramme systemene med krav om løsepenger. 

Artikkel: Menneskerettigheter i overgangen til bærekraftige samfunn: kritiske tilnærminger til “rettferdig omstilling”

Aled Dilwyn Fisher: Menneskerettigheter i overgangen til bærekraftige samfunn: kritiske tilnærminger til “rettferdig omstilling”.
Abstrakt: Klimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot menneskerettighetene. Likevel er menneskerettighetene marginale i klimapolitikk og debatten rundt overganger til "grønne økonomier". Samtidig er mothegemoniske tilnærminger til "grønn økonomi" også marginale.

torsdag 16. april 2020

Korona-krisa: Hjelper koronaen teknogigantene til å ta over?

Evgenij Morozov. Lisens: CC by 2.0
Foto: Rosa Luxemburg-stiftung
– Jeg er sikker på at vi bare har sett begynnelsen, sier Evgenij Morozov til Klassekampen. – Biotech-selskaper i Silicon Valley vil garantert bli prominente i jakta på å utvikle en vaksine. Amazon spiller allerede en avgjørende rolle i logistikk og distribusjon. Og i flere land kontrollerer og kartlegger apper og droner folks bevegelser for å spore smitten, fortsetter ­Morozov.

EU med handlingsplan for sirkulærøkonomi

EU-kommisjonen header
EU-kommisjonen har lansert ein handlingsplan for sirkulærøkonomi. Planen er ein sentral del av det omfattande European Green Deal-prosjektet.

Planen for sirkulærøkonomi omfattar både lovendringar, nye forskrifter og andre tiltak for å endre produksjons- og forbruksmønsteret i unionen. Hovudpunkta er:

19.–20.11: NORDPRO-konferansen – "Profesjoner i bevegelse i Norden"

Universitetet i Agder, Kristiansand. Foto: Morten O. Haugen via Wikimedia. Lisens: CC by-sa 3.0
Grunnet korona-pandemien vil NORDPRO-konferansen 2020 arrangeres digitalt

Tema for NORDPRO-konferansen 2020 blir
Profesjoner i bevegelse i Norden

Konferansen tar sikte på å undersøke og sammenligne utviklingen og endrede trender innen profesjonsfeltet i Norden. Forholdet mellom profesjonsutøvere, myndigheter og innbyggere endres uten at vi helt vet hva det vil si for innbyggere og de profesjonelle. Konferansen fokuserer derfor på hvordan profesjonenes ansvar og handlingsrom påvirkes i møte med politiske reformer og initiativ.

fredag 3. april 2020

EU-domstolen: Ulovlig å ikke ta imot flyktninger

Syrian and Iraqi refugees arrive from Turkey to Skala Sykamias, Lesbos island, Greece. Volunteers (life rescue team - with yellow-red clothes) from the Spanish NGO Proactiva Open Arms help the refugees. Foto: Ggia, via Wikimedia. Lisens: CC by-sa 4.0
Polen, Ungarn og Tsjekkia brøt EU-traktatene da de ikke gikk med på å ta imot asylsøkere under asylkrisen i 2015. EU gjorde den gangen et vedtak som  fordelte asylsøkerne mellom medlems-landene, men Polen, Ungarn og Tsjekkia nektet å være med på ordningen.

Nå risikerer de høye bøter fra EU for traktatbruddet.

Les mer i VG