torsdag 16. april 2020

19.–20.11: NORDPRO-konferansen – "Profesjoner i bevegelse i Norden"

Universitetet i Agder, Kristiansand. Foto: Morten O. Haugen via Wikimedia. Lisens: CC by-sa 3.0
Grunnet korona-pandemien vil NORDPRO-konferansen 2020 arrangeres digitalt

Tema for NORDPRO-konferansen 2020 blir
Profesjoner i bevegelse i Norden

Konferansen tar sikte på å undersøke og sammenligne utviklingen og endrede trender innen profesjonsfeltet i Norden. Forholdet mellom profesjonsutøvere, myndigheter og innbyggere endres uten at vi helt vet hva det vil si for innbyggere og de profesjonelle. Konferansen fokuserer derfor på hvordan profesjonenes ansvar og handlingsrom påvirkes i møte med politiske reformer og initiativ.


Ikke minst er vi interessert i forskning som viser hvilke konsekvenser politiske, organisatoriske og tekniske endringer har for profesjonenes arbeid, for profesjonenes faglige samhold og for profesjonsutøvernes ansvar og autonomi i nye organisasjonsformer.

Arrangør: Universitetet i Agder, Nordisk Nettverk for profesjonsforskningDato: 19. og 20. november 2020.
Sted: Digitalt

Påmelding her

Last ned invitasjon (pdf)