onsdag 22. april 2020

DNV-GL: 5 ganger global klimaeffekt av norske el-biler

Nissan Leaf. Foto Vauxford via Wikipedia. Lisens CC by-sa 4.0
DNV GL har gjort beregninger av klimaeffekten av norske elbiler nasjonalt og globalt. De kommer fram til det overraskende svaret at den globale effekten er fem ganger så stor som den nasjonale. Det betyr i så fall at norsk elbil-politikk slett ikke er så dyr som den har vært kritisert for å være.


Kostnaden per tonn CO2 som er kuttet gjennom elbilpolitikken blir i dag beregnet til om lag 1.500 kr. DNV GL mener den globale effekten gir en pris på bare 250 kr, som er blant de billigste tiltakene om en sammenligner tiltak vurdert i Klimakur.

Den sterke effekten av elbilpolitikken oppstår i følge DNV GL fordi Norges vellykkete satsing har ført til større elbil-salg i andre land, og dermed presset prisene på lithium-batterier ned.

I følge Wikipedia ruller 6% av verdens elbiler på norske veger. 44% av elbilene i verden befinner seg i Kina, og 22% i USA. Norge har i særklasse høyest andel elbiler blant nyregistrerte biler.

Les mer i Aftenposten