mandag 27. april 2020

Her er Tangens investeringer

Cayman Islands flagg, CC00, Wikimedia
Cayman Islands, havn for mye av
Tangens investeringer.
Påtroppende sjef i oljefondet Nicolai Tangen har overlevert ei liste til Norges Bank over ale sine investeringer gjennom AKO-fondene, som han eier. Tangen har opplyst at investeringene utgjør om lag 2,5 milliarder kroner i bankinnskudd og 4,5 milliarder kroner i fond.


Det har kommet mye kritikk mot ansettelsesprosessen av Tangen, spesielt at Tangen ble ansatt selv om han ikke sto på den offisielle søkerlista, og at det ikke ble gjort undersøkelser av eventuelle interessekonflikter før ansettelsen ble offentliggjort.

Representantskapet i Norges Bank har stilt 26 spørsmål til banken rundt ansettelseprosessen av Tangen, og det kreves svar seinest 29. april.

Se listen over investeringer på E24