fredag 17. april 2020

Artikkel: Menneskerettigheter i overgangen til bærekraftige samfunn: kritiske tilnærminger til “rettferdig omstilling”

Aled Dilwyn Fisher: Menneskerettigheter i overgangen til bærekraftige samfunn: kritiske tilnærminger til “rettferdig omstilling”.
Abstrakt: Klimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot menneskerettighetene. Likevel er menneskerettighetene marginale i klimapolitikk og debatten rundt overganger til "grønne økonomier". Samtidig er mothegemoniske tilnærminger til "grønn økonomi" også marginale.

Denne artikkelen utforsker rollen menneskerettighetene kan spille i overgangen til grønne økonomier, og forsøker å forene menneskerettighetene med relevante mothegemoniske ideer i diskursen rundt overganger til grønn økonomi, spesielt "rettferdig omstilling", et krav fra den internasjonale fagbevegelsen. Ved bruk av en tverrfaglig tilnærming og kritisk teori (spesielt skillet mellom "problemløsningsteori" og kritisk teori) undersøker jeg spenningene i konseptet rettferdig omstilling, en omtvistet normativ markør som kan tolkes i tråd med både problemløsningsteori og kritisk teori. På samme vis begrenser juridiske, problemløsningstilnærminger menneskerettighetenes rolle i diskurser rundt klima og grønn økonomi. Mer kritiske, strukturelle tilnærminger – inkludert solidariske rettigheter og kosmopolitiske teorier, og menneskerettighetsbaserte tilnærminger til utvikling – kan spille en betydelig rolle i å utvide kritiske versjoner av rettferdig omstilling. Sammen kan en menneskerettighetsbasert tilnærming til rettferdig omstilling beskytte mot formalismen disse konseptene kan henfalle til, og tilby et analytisk rammeverk og grunnlag for handling til sosiale bevegelse, og krav for en rettferdig og effektiv overgang til bærekraftige samfunn.

Last ned artikkelen fra academia.edu