fredag 22. mai 2020

En effektiv mann: Røkke med rekordraskt gjennomslag for forslag til krisepakke

Aker stadion, foto Michael Toft Schmidt, CC by-sa 3.0
Aker, her ved Aker stadion, Molde.
Kjell Inge Røkke klarte på rekordrask tid å få gjennom bred aksept for sitt forslag til krisepakke for oljeindustrien. Etter at han hadde slått krisealarm for oljeindustrien, la advokatfirmaet Bahr på oppdrag fra Røkkes Aker-selskap 24. mars fram et forslag til omfattende endringer i skattesystemet for oljenæringa.

En uke etterpå hadde bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass sluttet seg til det aller meste av forslaget fra Bahr. 3. april slutter LO helt og fullt opp om forslaget fra Norsk olje og gass. 30. april kommer regjeringa med sitt svar – en skatteutsettelse på 100 milliarder kroner. Men det er ikke full uttelling, og kamparenaen flyttes til Stortinget. Nå lobbes det intest overfor opposisjonspartiene AP, SP og FRP, med mål om at de skal få gjennom forslaget fra bransjen uten større endringer.

Les historien på borsen.no